Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

Specializace

Stavební materiály a technologie

Zkratka: M

Program: Stavební inženýrství

Struktura předmětů

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BCA003 Chemie stavebních látek 2 2 5 zá,zk
BJA004 Keramika 2 1 4 zá,zk
BJA005 Keramika – laboratoře 3 4
BJA006 Technologie betonu – laboratoře 2 2
BJA007 Technologie betonu 1 2 2 5 zá,zk
BJA008 Základy technologických procesů 2 2 5 zá,zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BIA007 Diagnostické metody ve stavebnictví 2 2 4 kl
BJA009 Fyzika stavebních látek 2 2 4 zá,zk
BJA010 Kovové a dřevěné materiály 2 2 4 zá,zk
BJA011 Laboratorní experimentální metody 2 2 4 zá,zk
BJA012 Maltoviny 2 2 2 4 zá,zk
BJA013 Technologie stavebních dílců 2 2 4 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA018 Pozemní stavitelství 2 (M) 2 2 5 zá,zk
BJA014 Izolační materiály 2 2 5 zá,zk
BJA015 Lehké stavební látky 2 2 5 zá,zk
BJA016 Technologie montovaných staveb 2 2 5 zá,zk
BLA018 Betonové konstrukce (M) 2 2 5 zá,zk
BOA015 Dřevěné konstrukce (M) 1 1 3 kl
BZA003 Stavební právo (S, K, M) 2 2

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BJA017 Bakalářský seminář (M) 3
BJA018 Speciální izolace 1 1 3 kl
BJA019 Speciální keramika 2 2 5 zá,zk
BJA020 Technická termodynamika 2 2 5 zá,zk
BJA021 Technologie betonu 2 2 2 5 zá,zk
BTA012 Technická zařízení budov (M) 1 1 2
BWA011 Strojní zařízení 2 2

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BJB022 Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích 2 2 5 zá,zk
BJB023 Vybrané statě z technologie stavebních hmot 2 2 5 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty