Projekty spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně je řešitelem projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského strukturálního a investičního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně je řešitelem projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského strukturálního a investičního fondu prostřednictvím programu INTERREG V-A AT-CZ.

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně je řešitelem projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského strukturálního a investičního fondu prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu.