Mgr.

Zita Štěpánová

Ph.D.

OPT – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 160
stepanova@vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 131465
Fakultní účet stepanova.z
Oddělení podpory tvůrčí činnosti

vedoucí / tech.-hosp. pracov.

E-mail stepanova@vutbr.cz
stepanova@vutbr.cz
Telefon +420 541 147 160
Místnost A221  Veveří 331/95, 602 00 Brno