Master of Science in Civil Engineering & Environmental Engineering

Dva nové programy profesního vzdělávání v oblasti stavebního a environmentálního inženýrství poskytnou studujícím kombinaci znalostí technických aspektů, digitalizace a zelených principů stavitelství s potřebnými manažerskými vědomostmi.

Nové profesně zaměřené programy Master of Science

Civil Engineering & Environmental Engineering

Podat e-Přihlášku

Proč studovat MSc.?

Cílem obou programů je prohloubit znalosti a zvýšit odbornost pracovníků zejména na středních a vyšších manažerských pozicích v souladu se současnými trendy směřujícími k udržitelnému a environmentálně efektivnímu stavebnictví. Zároveň chceme přispět k řešení dlouhodobého nedostatku odborníků v oboru. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderního stavebního inženýrství doplněné o znalosti manažerské, právní a ekonomické zajistí studujícím kvalifikaci pro technické i manažerské pozice.

Hlavní témata studia

 • základní konstrukční principy
 • postupy při zakládání staveb
 • tradiční i moderní stavební materiály, technologie staveb a technické zařízení budov
 • digitální technologie a automatizace procesů ve stavebnictví
 • informační modely budov (BIM)
 • legislativní a ekonomický rámec stavebnictví
 • navrhování, realizace a provozování staveb
 • udržitelné stavebnictví

Master of Science in Civil Engineering

Program nejlépe využijí uchazeči, kteří působí na manažerských pozicích i jiných pozicích ve stavebních firmách, ale jejich formální vzdělání je jiné, např. ekonomie, právo, humanitní obory. Během studia získají teoretické i praktické znalosti v oblasti navrhování, realizace a provozování staveb v souladu se současnými trendy. Studující se seznámí s moderními technologiemi i možnostmi ekologicky šetrného stavitelství. Část výuky je věnována práci v laboratořích.

Master of Science in Environmental Engineering

V tomto programu mohou stavaři-experti rozšířit svou odbornost o specifickou oblast inženýrství životního prostředí ve stavebnictví. Hlavními tématy udržitelného stavitelství jsou cirkulární ekonomika, recyklace materiálů a odpadové hospodářství, zajištění ochrany veřejného zdraví, čistění odpadních vod, hospodaření s dešťovou vodou. Významnou kapitolou studijního programu jsou také technologie získávání a využití čisté energie a efektivní hospodaření s energiemi v budovách.

Pro koho jsou programy určeny?

Pro uchazeče, kteří se chtějí vzdělat v oblasti moderního stavebnictví nebo zvýšit svou kvalifikaci.
Znalosti získané v rámci studia využijí například:

 1. zaměstnanci stavebních firem s jiným než odborným stavebním vzděláním, např. ekonomickým, právním, humanitním,
 2. pracovníci institucí státní správy,
 3. zájemci o stavební obor.

Organizační informace

 • Podmínkou přijetí je VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni.
 • Studijním jazykem je čeština.
 • Každý studijní program je naplánován na 3 semestry, tedy jeden a půl akademického (školního) roku s možností prodloužení o jeden semestr.
 • Hybridní forma výuky: e-learning, prezenční přednáška a cvičení v laboratoři, samostudium, individuální konzultace.
 • Poslední semestr studující řeší individuální závěrečný projekt.
 • Cena studijního programu je 126 000 Kč, částka je osvobozena od DPH.
 • Výuka se bude konat vždy ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne.
 • První semestr začíná prezenční částí výuky 12. září 2024 odpoledne, na večer je plánováno společenské setkání všech studujících s pedagogy.

Nové profesně zaměřené programy Master of Science

Civil Engineering & Environmental Engineering

Podat e-Přihlášku

Kontaktujte nás.

Mgr.

Almíra
Pitronová

Manažerka profesního vzdělávání

+420 541 147 170
Almira.Pitronova@vut.cz