Zahraniční spolupráce

Fakulta stavební VUT v Brně je zapojena do mnoha mobilitních programů, které umožňují pracovníkům vyjet na výukové pobyty, školení nebo vědecko-výzkumné stáže do zahraničí. Z úrovně fakulty i celé univerzity jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s mnoha univerzitami z celého světa.

Programy pro zaměstnance

 • Erasmus+

  Nejčastější způsob, kterým zaměstnanci získávají zkušeností v zahraničí: výukové pobyty a školení.

  Více informací

 • CEEPUS

  Pro cesty do zemí ze střední a jihovýchodní Evropy.

  Více informací

 • Institucionální rozvojové projekty VUT

  Krátkodobé výjezdy akademických a vědeckých pracovníků zaměřené na podporu mezinárodní spolupráce.

  Více informací

 • MeMoV

  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

  Více informací

 • Ostatní projekty

  Další možnosti výjezdu pro zaměstnance

  Více informací

Kontakty pro zahraniční spolupráci

Přehled mobilit na FAST v roce 2018

Zaměstnanci FAST vyslaní do zahraničí

 • 81

  Erasmus - výuka

 • 74

  Erasmus - školení

 • 2

  CEEPUS

 • 61 / 41

  RP 3.1 / RP 3.2

 • 19

  Ostatní projekty

 • 2

  MeMoV

Zahraniční učitelé na FAST

 • 19

  Erasmus - výuka

 • 6

  Erasmus - školení

 • 3

  CEEPUS

 • 6

  RP

 • 3

  Ostatní projekty