Zahraniční spolupráce

Fakulta stavební VUT v Brně je zapojena do mnoha mobilitních programů, které umožňují pracovníkům vyjet na výukové pobyty, školení nebo vědecko-výzkumné stáže do zahraničí. Z úrovně fakulty i celé univerzity jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s mnoha univerzitami z celého světa.

Ostatní projekty

Informace pro Vás aktuálně připravujeme.

Kontakty pro zahraniční spolupráci

Bc.

Ludmila
Zelinková

Referentka oddělení vnitřních a vnějších vztahů

+420 541 147 130
Ludmila.Zelinkova@vut.cz

Bc.

Anna
Motejzíková Pospíšilová

Referentka oddělení vnitřních a vnějších vztahů

+420 541 147 133
Anna.Pospisilova@vut.cz

doc. JUDr. Ing.

Zdeněk
Dufek

Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing

+420 541 148 012
zdenek.dufek@vut.cz

Přehled mobilit na FAST v roce 2022

Zaměstnanci FAST vyslaní do zahraničí

 • 50

  Erasmus - výuka

 • 51

  Erasmus - školení

 • 2

  CEPUS

 • 27

  RP 1.16

 • 54

  Ostatní projekty

 • 3

  MeMoV II

Zahraniční učitelé a odborníci na FAST

 • 15

  Erasmus - výuka

 • 7

  Erasmus - školení

 • 5

  CEPUS

 • 23

  RP 1.15

 • 35

  Ostatní projekty

 • 3

  MeMoV II