English
Erasmus+ studentské pracovní stáže 2018/19 - 3. kolo
Institucionální koordinátor programu Erasmus+ vyhlásil 3. kolo výběrového řízení na studentské pracovní stáže v ak. roce 2018/19 s realizací od listopadu 2018. Přihlášky jsou pro studenty FAST otevřeny v intranetu od 18. 9. do 28. 10. 2018. Více informací viz webové stránky FAST - studium - studium ...
Erasmus+ studijní pobyty 2018/19 - 2. kolo
Institucionální koordinátor programu Erasmus+ vyhlásil 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v letním semestru 2018/19. Přihlášky jsou pro studenty FAST otevřeny v intranetu od 18. 9. do 4. 10. 2018. Více informací viz webové stránky FAST - studium - studium v zahraničí ...
Úřední hodiny na Studijním oddělení
Ve dnech 17. 9. 2018 – 27. 9. 2018 budou rozšířeny úřední hodiny Studijního oddělení (STO) děkanátu FAST a to následovně: PO 13 – 15 hod ÚT 10 – 12 hod ST 10 – 12 hod ČT 10 – 12 hod PÁ 10 – 12 hod. Doporučení: Potvrzení o studiu si každý student zapsaný ...
Výuka jazyků pro studenty FAST
Nezapomeňte na povinnou zkoušku z anglického jazyka! Registrujte se do výuky: BYA3 / BYA4 (Angličtina pro mírně pokročilé) nebo BYA5 / BYA6 (Angličtina pro středně pokročilé). Ústav společenských věd nabízí i vyšší úrovně angličtiny (s rodilým mluvčím), také výuku němčiny, francouzštiny, italštin ...
Analýza erozních poměrů a návrh protierozních opatření v procesu pozemkových úprav dne 27.9.2018
Seminář pro pracovníky pozemkových úřadů, členy RDK a zpracovatele projektových dokumentací KoPÚ. Závaznou přihlášku a platbu zašlete nejpozději do 15.9.2018. ...
Výběrové řízení na výukové pobyty a školení Erasmus+ na období říjen – prosinec 2018
Od 3. do 19. 9. probíhá druhé kolo výběrového řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ pro období říjen - listopad 2018. Přihlásit se je možné v online formuláři na adrese https://goo.gl/forms/k12ShCBp9xr0YC8X2 Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém souboru. ...
Informace pro studenty 1. roč. BSP v kombinované formě studia
V přiloženém dokumentu jsou uvedeny informace pro studenty 1. roč. bakalářských studijních programů v kombinované formě studia. ...
Letní technická škola na FAST 29. 8. 2018 až 7. 9. 2018 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibli ...
7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy. Vědy o neživé přírodě. Humanitní ...
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV). ...
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV). ...
... další informace