Centrum ADMAS Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

5 372 m², čtyři budovy, 250 přístrojů. To je centrum AdMaS, které vzniklo při Fakultě stavební. Díky tomuto zázemí se tu mohou naši vědci věnovat výzkumu, vývoji a aplikaci pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí.

www.admas.eu

 • 845 mil. Kč

  investováno do výzkumného centra

 • 120+

  projektů za poslední dva roky

 • 450

  projektů z komerčního světa za poslední dva roky

 • 200 000 Kč

  průměrný objem zakázky

V centru AdMaS se koncentrují odborníci napříč stavebními obory, pro které jsou materiály smyslem života. Jejich úkolem je vymýšlet lepší stavební materiály a technologie, jejichž výroba bude nejen ekonomičtější, ale bude i šetrnější k životnímu prostředí. Vymýšlíme například, jak využít dále netoxické odpadní látky, aby neskončily na skládce, ale třeba ve zdech domů.

www.admas.eu

Stavební materiály nás baví, proto neustále vylepšujeme vlastnosti těch stávajích a vymýšlíme nové. Chytřejší a ekologičtější.

Národní centra kompetence Projekt CAMEB

Národní centrum kompetence CAMEB (Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings) soustředí znalosti pro inovace ve stavitelství. Propojuje nejen průmysl s výzkumem, ale i stavebnictní s ostatními obory jako je IT, kybernetika, či řízení procesů.

www.cameb.cz

Centrum vzniklo v roce 2019 spoluprací VUT v Brně, ČVUT v Praze a dalších dvaceti osmi partnerů z řad univerzit i soukromých firem.
Výzkumníci na FAST se podílí přímo na řešení 5 dílčích projektů.

Zaměřujeme se na zdokonalování stávajících technologií, materiálů a procesů v souladu s obecnými průmyslovými trendy.

Hledáme zdroje pro budovy budoucnosti