Časový plán studia Akademický rok 2022/2023

1. ročník

zimní semestr

 • začátek akademického roku

 • hodnocení plnění studijních povinností

 • sestavení individuálního studijního plánu a jeho schválení

 • přijímací zkoušky

 • zápisy s osobní účastí

 • začátek výuky v zimním semestru

 • výuka kombinovaného studia každý pátek

 • odborná praxe

 • plnění předepsaných aktivit

 • plnění předepsaných aktivit

 • výuka zimního semestru

 • vánoční prázdniny

 • vánoční prázdniny

 • zkouškové období

 • soustředění a zkoušky

 • zkouškové období

 • prázdniny

 • přijímací zkoušky

letní semestr

 • začátek výuky v letním semestru

 • sestavení individuálního studijního plánu a jeho schválení
  zahájení doktor. studia v letním semestru

 • výuka letního semestru

 • výuka letního semestru

 • plnění předepsaných aktivit

 • výuka kombinovaného studia každý pátek

 • výuka letního semestru

 • zápisy s osobní účastí

 • plnění předepsaných aktivit
  zahájení doktor. studia v letním semestru

 • zkouškové období

 • zpracování diplomové práce a zkouškové období

 • zkouškové období

 • povinná odborná praxe

 • soustředění a zkoušky

 • zkouškové období

 • doplňkový termín pro zkoušení

 • hlavní prázdniny

 • konečný termín vykonání zkoušek

 • hlavní prázdniny

 • konec akademického roku

2. ročník

zimní semestr

 • začátek akademického roku

 • hodnocení plnění studijních povinností

 • povinné soustředění

 • začátek semestru v kombinované formě studia

 • začátek výuky v zimním semestru

 • podávání přihlášek k SZZ

 • výuka kombinovaného studia každý pátek

 • výuka zimního semestru

 • výuka zimního semestru

 • plnění předepsaných aktivit

 • plnění předepsaných aktivit

 • výuka zimního semestru

 • povinné soustředění

 • konzultace

 • konzultace

 • zpracování diplomové práce a zkouškové období

 • zkouškové období

 • soustředění a zkoušky

 • zpracování diplomové práce a zkouškové období

 • zkouškové období

 • podávání přihlášek k SZZ

 • vánoční prázdniny

 • zkouškové období a dopracování diplomové práce

 • soustředění a zkoušky

 • zkouškové období

 • kontrola splnění studijních povinností a odevzdání diplomové práce

 • recenze

 • státní závěrečná zkouška

letní semestr

 • začátek semestru v kombinované formě studia

 • začátek výuky v letním semestru

 • výuka letního semestru

 • plnění předepsaných aktivit

 • výuka kombinovaného studia každý pátek

 • výuka letního semestru

 • plnění předepsaných aktivit, příprava na státní doktorskou zkoušku, zpracovávání pojednání k disertační práci

 • promoce

 • zpracování diplomové práce a zkouškové období

 • zkouškové období

 • soustředění a zkoušky

 • zkouškové období

 • kontrola splnění studijních povinností a odevzdání diplomové práce

 • recenze

 • kontrola splnění studijních povinností a odevzdání diplomové práce

 • recenze

 • státní závěrečná zkouška

 • doplňkový termín pro zkoušení

 • hlavní prázdniny

 • konečný termín vykonání zkoušek

 • promoce

 • konec akademického roku

3. ročník

zimní semestr

 • začátek akademického roku

 • hodnocení plnění studijních povinností

 • povinné soustředění

 • začátek semestru v kombinované formě studia

 • začátek výuky v zimním semestru

 • výuka kombinovaného studia každý pátek

 • plnění předepsaných aktivit, příprava na státní doktorskou zkoušku, zpracovávání pojednání k disertační práci

 • výuka zimního semestru

 • povinné soustředění

 • konzultace

 • konzultace

 • podávání přihlášek k SZZ

 • konzultace

 • vánoční prázdniny

 • soustředění a zkoušky

 • zkouškové období

 • plnění předepsaných aktivit, příprava na státní doktorskou zkoušku

letní semestr

 • začátek semestru v kombinované formě studia

 • začátek výuky v letním semestru

 • výuka letního semestru

 • výuka kombinovaného studia každý pátek

 • výuka letního semestru

 • povinné soustředění

 • povinné soustředění

 • konzultace

 • konzultace

 • konzultace

 • soustředění a zkoušky

 • zkouškové období

 • soustředění a zkoušky

 • zkouškové období

 • kontrola splnění studijních povinností a odevzdání bakalářské práce

 • recenze

 • státní závěrečná zkouška

 • doplňkový termín pro zkoušení

 • hlavní prázdniny

 • konečný termín vykonání zkoušek

 • promoce

 • konec akademického roku

4. ročník

zimní semestr

 • začátek akademického roku

 • hodnocení plnění studijních povinností

 • povinné soustředění

 • začátek semestru v kombinované formě studia

 • začátek výuky v zimním semestru

 • podávání přihlášek k ÚSZ v zimním semestru

 • plnění předepsaných aktivit

 • práce na disertační práci, plnění předepsaných aktivit, příprava disertační práce k obhajobě

 • práce na disertační práci, plnění předepsaných aktivit
  zahájení doktor. studia v zimním semestru

 • výuka zimního semestru

 • podávání přihlášek k obhajobě bakalářské práce

 • povinné soustředění

 • první (řádný) termín ÚSZ

 • konzultace

 • konzultace

 • podávání přihlášek k SZZ

 • konzultace

 • vánoční prázdniny

 • soustředění a zkoušky

 • zkouškové období

 • práce na disertační práci, plnění předepsaných aktivit, příprava disertační práce k obhajobě

 • práce na disertační práci, plnění předepsaných aktivit
  zahájení doktor. studia v letním semestru

 • odevzdání bakalářské práce

letní semestr

 • začátek semestru v kombinované formě studia

 • začátek výuky v letním semestru

 • recenze

 • výuka letního semestru

 • odborná praxe

 • povinné soustředění

 • povinné soustředění

 • konzultace

 • konzultace

 • konzultace

 • zpracování bakalářské práce a zkouškové období

 • soustředění a zkoušky

 • zkouškové období

 • podávání přihlášek k ÚSZ v letním semestru

 • zkouškové období

 • kontrola splnění studijních povinností a odevzdání bakalářské práce

 • recenze

 • druhý (náhradní) termín ÚSZ

 • kontrola splnění studijní povinnosti

 • obhajoba bakalářské práce

 • státní závěrečná zkouška

 • doplňkový termín pro zkoušení

 • hlavní prázdniny

 • konečný termín vykonání zkoušek

 • promoce

 • konec akademického roku