Zahraniční spolupráce

Fakulta stavební VUT v Brně je zapojena do mnoha mobilitních programů, které umožňují pracovníkům vyjet na výukové pobyty, školení nebo vědecko-výzkumné stáže do zahraničí. Z úrovně fakulty i celé univerzity jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s mnoha univerzitami z celého světa.

MeMoV I a MeMoV II

Cílem projektů MeMoV (Mezinárodní Mobilita Výzkumníků Vysokého učení technického v Brně I. a II.) je posílení mobilit výzkumných pracovníků, tj. výjezdů pracovníků FAST (VUT) na zahraniční výzkumné instituce i příjezdů zahraničních výzkumných pracovníků na výzkumná pracoviště VUT, tj. na FAST. Posílením mobilit výzkumných pracovníků FAST směrem ven i směrem dovnitř významně dojde k přímému zapojení výzkumných pracovníků FAST do výzkumu v zahraničí a stejně tak k přímému zapojení zahraničních výzkumníků do výzkumných aktivit FAST.

V rámci projektu MeMoV I. resp. MeMoV II. lze realizovat klíčové aktivity, a sice: pracovní pobyt post-doků ze zahraničí do ČR, pracovní pobyt výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí do ČR, pracovní pobyt výzkumných pracovníků FAST – juniorů v zahraničí a pracovní pobyt výzkumných pracovníků FAST – seniorů v zahraničí. V rámci projektu MeMoV II. je možné realizovat navíc oproti projektu MeMoV I. stáže technických a administrativních pracovníků na zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývající se výzkumem a hostování zahraničních odborníků (technických a administrativních pracovníků) na FAST.

Termíny a přihláška

Aktuálně není vyhlášeno výběrové řízení.

Kontakty pro zahraniční spolupráci

Přehled mobilit na FAST v roce 2018

Zaměstnanci FAST vyslaní do zahraničí

 • 81

  Erasmus - výuka

 • 74

  Erasmus - školení

 • 2

  CEEPUS

 • 61 / 41

  RP 3.1 / RP 3.2

 • 19

  Ostatní projekty

 • 2

  MeMoV

Zahraniční učitelé na FAST

 • 19

  Erasmus - výuka

 • 6

  Erasmus - školení

 • 3

  CEEPUS

 • 6

  RP

 • 3

  Ostatní projekty