Zahraniční spolupráce

Fakulta stavební VUT v Brně je zapojena do mnoha mobilitních programů, které umožňují pracovníkům vyjet na výukové pobyty, školení nebo vědecko-výzkumné stáže do zahraničí. Z úrovně fakulty i celé univerzity jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s mnoha univerzitami z celého světa.

MeMoV I a MeMoV II

Cílem projektů MeMoV (Mezinárodní Mobilita Výzkumníků Vysokého učení technického v Brně I. a II.) je posílení mobilit výzkumných pracovníků, tj. výjezdů pracovníků FAST (VUT) na zahraniční výzkumné instituce i příjezdů zahraničních výzkumných pracovníků na výzkumná pracoviště VUT, tj. na FAST. Posílením mobilit výzkumných pracovníků FAST směrem ven i směrem dovnitř významně dojde k přímému zapojení výzkumných pracovníků FAST do výzkumu v zahraničí a stejně tak k přímému zapojení zahraničních výzkumníků do výzkumných aktivit FAST.

V rámci projektu MeMoV I. resp. MeMoV II. lze realizovat klíčové aktivity, a sice: pracovní pobyt post-doků ze zahraničí do ČR, pracovní pobyt výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí do ČR, pracovní pobyt výzkumných pracovníků FAST – juniorů v zahraničí a pracovní pobyt výzkumných pracovníků FAST – seniorů v zahraničí. V rámci projektu MeMoV II. je možné realizovat navíc oproti projektu MeMoV I. stáže technických a administrativních pracovníků na zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývající se výzkumem a hostování zahraničních odborníků (technických a administrativních pracovníků) na FAST.

Termíny a přihláška

Aktuálně není vyhlášeno výběrové řízení.

Kontakty pro zahraniční spolupráci

Bc.

Ludmila
Zelinková

Referentka oddělení vnitřních a vnějších vztahů

+420 541 147 130
Ludmila.Zelinkova@vut.cz

Bc.

Anna
Motejzíková Pospíšilová

Referentka oddělení vnitřních a vnějších vztahů

+420 541 147 133
Anna.Pospisilova@vut.cz

doc. JUDr. Ing.

Zdeněk
Dufek

Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing

+420 541 148 012
zdenek.dufek@vut.cz

Přehled mobilit na FAST v roce 2022

Zaměstnanci FAST vyslaní do zahraničí

 • 50

  Erasmus - výuka

 • 51

  Erasmus - školení

 • 2

  CEPUS

 • 27

  RP 1.16

 • 54

  Ostatní projekty

 • 3

  MeMoV II

Zahraniční učitelé a odborníci na FAST

 • 15

  Erasmus - výuka

 • 7

  Erasmus - školení

 • 5

  CEPUS

 • 23

  RP 1.15

 • 35

  Ostatní projekty

 • 3

  MeMoV II