Zahraniční spolupráce

Fakulta stavební VUT v Brně je zapojena do mnoha mobilitních programů, které umožňují pracovníkům vyjet na výukové pobyty, školení nebo vědecko-výzkumné stáže do zahraničí. Z úrovně fakulty i celé univerzity jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s mnoha univerzitami z celého světa.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Cílem programu je propojení vysokých škol členských zemí prostřednictvím projektů spolupráce označovaných jako sítě.

Program umožňuje mobility akademických, vědecko-výzkumných a technicko-hospodářských pracovníků a přispívá k propojení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a Evropského výzkumného prostoru. Do programu jsou zapojeny tyto země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Kosovo.

Oblasti programu

Výjezdy a pobyty

Zahraniční pobyty mohou probíhat na kterékoli oprávněné vysoké škole v zahraničí. Seznam oprávněných VŠ najdete na www.ceepus.info. Žádost o stipendium lze podat buďto v rámci již existující sítě (pokud je vybraná škola jejím partnerem), nebo jako freemover CEEPUS na jakoukoli vysokou školu.

Kromě klasické fyzické mobility nabízí nyní Chorvatsko a Polsko mobility virtuální, tj. online, popřípadě hybridní (blended); www.dzs.cz/program/ceepus.

Projekty a granty

Projekty a granty se realizují na úrovni kateder či ústavů vysokých škol. Je nutné, aby na řešení projektu participovaly vždy minimálně tři vysoké školy ze tří zemí zapojených do programu CEEPUS, které společně vytváří tzv. síť.

Termíny a přihláška

Aktuálně není vyhlášeno výběrové řízení.

Detailní informace jsou k dispozici na www.vutbr.cz/spoluprace/zahranicni/ceepus.

Kontakty pro zahraniční spolupráci

Přehled mobilit na FAST v roce 2018

Zaměstnanci FAST vyslaní do zahraničí

 • 81

  Erasmus - výuka

 • 74

  Erasmus - školení

 • 2

  CEEPUS

 • 61 / 41

  RP 3.1 / RP 3.2

 • 19

  Ostatní projekty

 • 2

  MeMoV

Zahraniční učitelé na FAST

 • 19

  Erasmus - výuka

 • 6

  Erasmus - školení

 • 3

  CEEPUS

 • 6

  RP

 • 3

  Ostatní projekty