Organizační struktura

Ústav pozemního stavitelství

Odborné zaměření

 • Navrhování konstrukcí pozemních staveb
 • Rekonstrukce, modernizace a sanace staveb
 • Obnova památek
 • Expertní činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb
 • Modelování přestupu tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích a detailech
 • Dynamická analýza tepelně-vlhkostních procesů v kritických detailech a vazbách stavebních konstrukcí
 • Termografické snímkování obvodových plášťů, konstrukcí a konstrukčních detailů (nedestruktivní defektoskopie infračervenou metodou)
 • Měření parametrů vnitřního prostředí budov a stavebních konstrukcí
 • Měření vzduchotěsnosti obálky budovy Blower Door Test, detekce netěsností obálky budovy či termovizní snímkování za podtlaku
 • Měření vzduchotěsnosti halových objektů
 • Energetické hodnocení budov, certifikace budov (Energetický průkaz - PENB, štítek obálky budov), průkazy energetické náročnosti budov
 • Hodnocení denního osvětlení, oslunění, příp. zastínění staveb, místností a pozemků
 • Návrh osvětlovacích otvorů obytných, občanských a průmyslových staveb ve vztahu k zajištění hygienicky požadovaných světelných podmínek
 • Výpočet a posouzení vzduchové neprůzvučnosti dělících stavebních konstrukcí
 • Výpočet a posouzení kročejové neprůzvučnosti dělících stavebních konstrukcí
 • Hlukové studie
 • Environmentální hodnocení pozemních staveb a jejich dopadu na jejich okolí
 • LCA (Live Cycle Analysis) výrobků, materiálů a konstrukcí ve stavebnictví
 • Inspekce stavebních konstrukcí pomocí inspekčních bezpilotních letounů (dronů)
 • Forenzní inženýrství v oboru Stavebnictví
 • Reverzní inženýrství
 • Kontrola technického stavu nemovitosti
 • Design konstrukcí pozemních staveb
 • Softwarové aplikace pro navrhování staveb - základy efektivní práce s CAD a BIM systémy (ZW CAD, AutoCAD, Rhinoceros, SketchUP, ArchiCAD, Nemetschek)
 • 3D tisk a aditivní výroba doplňkových konstrukcí

Členové

odborný asistent