doc. Ing.

Karel Šuhajda

Ph.D.

proděkan
PST – docent

+420 541 147 417
suhajda.k@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 17839
Fakultní účet suhajda.k
Ústav pozemního stavitelství

zástupce vedoucího / docent

E-mail suhajda.k@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 417
Místnost D329  Veveří 331/95, 602 00 Brno