prof. Ing.

Milan Ostrý

Ph.D.

PST – profesor

+420 541 147 499
ostry.m@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 15522
Fakultní účet ostry.m
Ústav pozemního stavitelství

vědecký tajemník / profesor

E-mail ostry.m@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 499
+420 541 147 499
Místnost D406  Veveří 331/95, 602 00 Brno
P4-2.08  Purkyňova 139, 612 00 Brno