prof. Ing.

Milan Ostrý

Ph.D.

PST – profesor

+420 541 147 499
milan.ostry@vut.cz

Odborné zaměření

  • stavební tepelná technika;
  • akumulace tepla při změnách skupenství;
  • multikriteriální hodnocení budov;
  • energetické hodnocení budov
  • tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí