prof. Ing.

Milan Ostrý

Ph.D.

PST – profesor

+420 541 147 499
ostry.m@fce.vutbr.cz

Projekty

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Compatibility of plastics and metals with latent heat storage media for integration in buildings
  Detail

 • Optimalizace hliněných omítek pro venkovní použití
  Detail

 • GA15-19162S, Výzkum a vývoj tepelně akumulačních médií na bázi materiálů se změnou skupenství pro vyšší energetickou účinnost budov
  Detail

 • Experimentální ověření vlivu kvality provedení kritických detailů na obálce budovy na hodnotu průvzdušnosti
  Detail

 • Hodnocení energetické náročnosti a vnitřního mikroklimatu energeticky pasivního domu
  Detail

 • Ověření skutečných tepelně technických vlastností reflexních izolací
  Detail

 • Modelování a hodnocení energeticky pasivního domu.
  Detail

 • Rozvoj a inovace laboratoře pro průzkum staveb a detekci stavu stavebních konstrukcí
  Detail

 • Zvukoizolační vlastnosti skladeb stropních konstrukcí novodobých dřevostaveb s využitím betonových prefabrikovaných prvků
  Detail

 • GAP104/12/1838, Využití akumulace latetního tepla materiály s fázovou změnou pro snížení spotřeby primární energie v budovách
  Detail

 • Optimalizace současné konstrukce Izo-nosníku.
  Detail

 • Inteligentní systém pasivního chlazení pro eneregticky efektivní budovy
  Detail

 • Efektivní akumulace skupenského tepla v konstrukcích nízkoenergetických staveb
  Detail