prof. Ing.

Milan Ostrý

Ph.D.

PST – profesor

+420 541 147 499
milan.ostry@vut.cz

Výuka

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

AH053 Počítačová aplikace stavební fyziky
BHA024 Tepelná technika budov
BHA028 Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budov
BHA035 Stavebně fyzikální hodnocení 3
BHA036 Odborná praxe
BHB005 Tepelná technika budov (S)
BH059 Tepelná technika budov (S)
CH009 Trvale udržitelná výstavba
DHB071 Provozní a funkční analýza konstrukce budov
NHA060 Multikriteriální hodnocení pozemních staveb
NHA066 Odborná praxe
NHB046 Trvale udržitelná výstavba
NHB069 Trvale udržitelná výstavba (ARS)
TH51 Trvale udržitelná výstavba

Zaměření pedagogické činnosti

  • DH - Doktorský seminář
  • AH53 - Počítačová aplikace stavební fyziky
  • BH09 - Projekt
  • CH06 - Specializovaný projekt
  • CH07 - Stavby s nízkou energetickou náročností
  • CH08 - Diplomový seminář
  • CH09 - Trvale udržitelná výstavba
  • TH51 - Trvale udržitelná výstavba