prof. Ing.

Milan Ostrý

Ph.D.

PST – profesor

+420 541 147 499
ostry.m@fce.vutbr.cz

Výuka

Garantované předměty

5H6 Prostorová akustika
AH053 Počítačová aplikace stavební fyziky
BHA024 Tepelná technika budov
BHA028 Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budov
BHA035 Stavebně fyzikální hodnocení 3
BHA038 Stavebně fyzikální hodnocení 4
BHB005 Tepelná technika budov (S)
DHB071 Provozní a funkční analýza konstrukce budov
CH009 Trvale udržitelná výstavba
NHA060 Multikriteriální hodnocení pozemních staveb
NHA066 Odborná praxe
NHB046 Trvale udržitelná výstavba
NHB069 Trvale udržitelná výstavba (ARS)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • DH - Doktorský seminář
  • AH53 - Počítačová aplikace stavební fyziky
  • BH09 - Projekt
  • CH06 - Specializovaný projekt
  • CH07 - Stavby s nízkou energetickou náročností
  • CH08 - Diplomový seminář
  • CH09 - Trvale udržitelná výstavba
  • TH51 - Trvale udržitelná výstavba