Detail předmětu

Stavebně fyzikální hodnocení 3

Akademický rok 2023/24

BHA035 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB zimní semestr 4. ročník

Energetická náročnost budov.
Energetická náročnost energeticky pasivních budov.
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost.
Prostorová akustika.
Denní osvětlení.
Oslunění budov.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Znalost návrhu a skladeb stavebních konstrukcí, znalost stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Energetická náročnost budovy – základní seznámení s vybraným softwarem, metodika výpočtu a hodnocení. 2. Energetická náročnost budovy – zadání vlastního objektu, specifika softwaru. 3. Energetická náročnost budovy – výpočet a vyhodnocení. 4. Energetická náročnost budovy – variantní řešení zadané budovy. 5. Hodnocení energetické náročnosti pasivních domů – základní seznámení se softwarem, metodika výpočtu. 6. Hodnocení energetické náročnosti pasivních domů – individuální zadání. 7. Výpočet denního osvětlení – legislativní požadavky, seznámení se softwarem. 8. Výpočet oslunění – zadání modelového příkladu, posouzení, vhodnosti návrhu a možná řešení. 9. Výpočet oslunění a osvětlení – vliv variantního řešení na energetickou náročnost objektu. 10. Výpočet neprůzvučnosti konstrukcí, požadavky. Vyhodnocení a optimalizace vhodné skladby. 11. Prostorová akustika – seznámení s vybraným softwarem. 12. Prostorová akustika, zadání posuzované stavby, simulace různých příkladů a zdrojů hluku. 13. Prostorová akustika, vyhodnocení, způsoby řešení.