Detail předmětu

Multikriteriální hodnocení pozemních staveb

Akademický rok 2023/24

NHA060 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB zimní semestr 1. ročník

Získání teoretických i praktických dovedností z oblasti udržitelné výstavby.
Principy udržitelné výstavby.
Způsoby hodnocení udržitelnosti staveb.
Konstrukční a materiálová řešení pro udržitelnou výstavbu.
Seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení budov.
Bezbariérové užívání staveb.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Doporučená literatura, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje.
2. Principy hodnocení životního cyklu (Life-Cycle Assessment).
3. Hodnocení životního cyklu staveb, stavebních materiálů a výrobků, environmentální prohlášení, apod.
4. Multikriteriální hodnocení staveb, stavebních materiálů a výrobků. Přehled používaných metodik.
5.–7. Detailní seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení.
8.–9. Obnovitelné stavební materiály a materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí a energie. Přehled, využití ve stavebnictví.
10. Druhotné suroviny v kontextu udržitelné výstavby – demolice vs. dekonstrukce, opakované využití, úplná nebo částečná recyklace, apod. Představení dostupných technologií a postupů.
11.–12. Konstrukční řešení pro udržitelnou výstavbu – zelené střechy a fasády, solární stěny, integrace obnovitelných zdrojů, apod.
13. Sociálně-kulturní aspekty udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba z pohledu bezbariérového užívání staveb. Požadavky a ukázky řešení.

Prerekvizity

znalost návrhu konstrukcí pozemních staveb, pokročilé znalosti z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky, denního osvětlení a technických zařízení budov

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Doporučená literatura, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje. 2. Principy hodnocení životního cyklu (Life-Cycle Assessment). 3. Hodnocení životního cyklu staveb, stavebních materiálů a výrobků, environmentální prohlášení, apod. 4. Multikriteriální hodnocení staveb, stavebních materiálů a výrobků. Přehled používaných metodik. 5.–7. Detailní seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení. 8.–9. Obnovitelné stavební materiály a materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí a energie. Přehled, využití ve stavebnictví. 10. Druhotné suroviny v kontextu udržitelné výstavby – demolice vs. dekonstrukce, opakované využití, úplná nebo částečná recyklace, apod. Představení dostupných technologií a postupů. 11.–12. Konstrukční řešení pro udržitelnou výstavbu – zelené střechy a fasády, solární stěny, integrace obnovitelných zdrojů, apod. 13. Sociálně-kulturní aspekty udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba z pohledu bezbariérového užívání staveb. Požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání objektu, podklady pro výpočty, zadání semestrální práce. 2. Výpočet hmotností materiálů. 3.–5. Hodnocení environmentálních kritérií. 6.–7. Hodnocení sociokulturních kritérií. 8. Hodnocení ekonomických kritérií. 9. Hodnocení lokality. 10.–11. Práce s vybraným softwarovým nástrojem. 12. Prezentace semestrální práce. 13. Závěrečné korekce, zápočet.