Detail předmětu

Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budov

Akademický rok 2023/24

BHA028 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-EVB zimní semestr 3. ročník

Vhodné tvarové řešení energeticky úsporných budov.
Řešení svislých a vodorovných konstrukcí energeticky úsporných budov.
Materiálové řešení skladeb obvodových plášťů energeticky úsporných budov.
Obvodové pláště z obnovitelných stavebních materiálů.
Speciální tepelně izolační materiály.
Výplně otvorů vhodné pro energeticky úsporné budovy.
Zásady pro řešení detailů stavebních konstrukcí.
Zajištění vzduchotěsnosti budov.
Pasivní a aktivní využívání slunečního záření.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Motivace, terminologie, definice kategorií energeticky úsporných budov, přehled souvisejících zákonů, vyhlášek a norem
2. Architektonické řešení – orientace ke světovým stranám, doporučené dispoziční řešení, doporučené tvarové řešení, vliv tvarového řešení na energetickou náročnost.
3. Stavebně konstrukční řešení – varianty nosných a dělicích konstrukcí (výhody, nevýhody), význam tepelných vazeb.
4. Obvodové pláště energeticky úsporných budov – principy návrhu svislých konstrukcí včetně materiálových variant.
5. Obvodové pláště energeticky úsporných budov – principy návrhu střech a podlah na terénu včetně materiálových variant.
6. Obvodové pláště z obnovitelných stavebních materiálů.
7. Moderní tepelně izolační materiály.
8. Výplně otvorů – používané typy, způsoby kotvení.
9. Zásady pro řešení detailů stavebních konstrukcí.
10. Vzduchotěsnost budov – legislativa, způsoby zajištění a ověření na stavbě.
11. Pasivní a aktivní využívání slunečního záření, vliv stavebního řešení na tepelnou stabilitu.
12. Energetické sanace obvodového pláště – odlišnosti oproti novostavbám.
13. Příklady dobré praxe.

Prerekvizity

Základní znalosti stavební tepelné techniky a obvodových plášťů budov.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Motivace, terminologie, definice kategorií energeticky úsporných budov, přehled souvisejících zákonů, vyhlášek a norem 2. Architektonické řešení – orientace ke světovým stranám, doporučené dispoziční řešení, doporučené tvarové řešení, vliv tvarového řešení na energetickou náročnost. 3. Stavebně konstrukční řešení – varianty nosných a dělicích konstrukcí (výhody, nevýhody), význam tepelných vazeb. 4. Obvodové pláště energeticky úsporných budov – principy návrhu svislých konstrukcí včetně materiálových variant. 5. Obvodové pláště energeticky úsporných budov – principy návrhu střech a podlah na terénu včetně materiálových variant. 6. Obvodové pláště z obnovitelných stavebních materiálů. 7. Moderní tepelně izolační materiály. 8. Výplně otvorů – používané typy, způsoby kotvení. 9. Zásady pro řešení detailů stavebních konstrukcí. 10. Vzduchotěsnost budov – legislativa, způsoby zajištění a ověření na stavbě. 11. Pasivní a aktivní využívání slunečního záření, vliv stavebního řešení na tepelnou stabilitu. 12. Energetické sanace obvodového pláště – odlišnosti oproti novostavbám. 13. Příklady dobré praxe.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání semestrální práce 2.–3. Řešení dispozice objektu, úprava existujícího objektu 4. Návrh velikosti a umístění výplní otvorů 5. Návrh a výpočet vlastností výplní otvorů 6.–7. Návrh skladeb svislých konstrukcí a jejich posouzení 8. Návrh střešní konstrukce a konstrukcí na zemině 9. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla 10.–12. Návrh a posouzení vybraných konstrukčních detailů 13. Konzultace a zápočet