Detail předmětu

Trvale udržitelná výstavba (ARS)

Akademický rok 2023/24

NHB069 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA letní semestr 1. ročník

NPC-ARS / ARP letní semestr 1. ročník

Získání teoretických i praktických dovedností z oblasti udržitelné výstavby.
Principy udržitelné výstavby.
Způsoby hodnocení udržitelnosti staveb.
Konstrukční a materiálová řešení pro udržitelnou výstavbu.
Seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení budov.
Obnovitelné zdroje energie.
Bezbariérové užívání staveb.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. Nedílnou součástí předmětu je problematika energetické náročnosti při procesu výstavby a užívání budov. Posluchači se seznámí s alternativním materiálovým a konstrukčním řešením staveb s využitím recyklovaných stavebních materiálů.

Znalosti

Student bude ovládat koncepci udržitelné výstavby a bude znát zásady
hodnocení životního cyklu stavebního objektu. Student bude schopen
při návrhu stavebního objektu využívat přírodní a recyklované
stavební materiály.

Osnova

1. Doporučená literatura, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje.
2. Principy hodnocení životního cyklu (Life-Cycle Assessment).
3. Hodnocení životního cyklu staveb, stavebních materiálů a výrobků, environmentální prohlášení apod.
4. Multikriteriální hodnocení staveb, stavebních materiálů a výrobků. Přehled používaných metodik.
5.–7. Detailní seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení.
8.–9. Obnovitelné stavební materiály a materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí a energie. Přehled, využití ve stavebnictví.
10. Druhotné suroviny v kontextu udržitelné výstavby – demolice vs. dekonstrukce, opakované využití, úplná nebo částečná recyklace, apod. Představení dostupných technologií a postupů.
11.–12. Konstrukční řešení pro udržitelnou výstavbu – zelené střechy a fasády, solární stěny, integrace obnovitelných zdrojů apod.
13. Sociálně-kulturní aspekty udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba z pohledu bezbariérového užívání staveb. Požadavky a ukázky řešení.

Prerekvizity

znalost návrhu konstrukcí pozemních staveb, pokročilé znalosti z?oblasti stavební tepelné techniky, akustiky, denního osvětlení a technických zařízení budov

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Doporučená literatura, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje. 2. Principy hodnocení životního cyklu (Life-Cycle Assessment). 3. Hodnocení životního cyklu staveb, stavebních materiálů a výrobků, environmentální prohlášení apod. 4. Multikriteriální hodnocení staveb, stavebních materiálů a výrobků. Přehled používaných metodik. 5.–7. Detailní seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení. 8.–9. Obnovitelné stavební materiály a materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí a energie. Přehled, využití ve stavebnictví. 10. Druhotné suroviny v kontextu udržitelné výstavby – demolice vs. dekonstrukce, opakované využití, úplná nebo částečná recyklace, apod. Představení dostupných technologií a postupů. 11.–12. Konstrukční řešení pro udržitelnou výstavbu – zelené střechy a fasády, solární stěny, integrace obnovitelných zdrojů apod. 13. Sociálně-kulturní aspekty udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba z pohledu bezbariérového užívání staveb. Požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce 2. Výkaz hmotností zabudovaných stavebních materiálů 3.-5. Výpočet a posouzení Environmentálních kritérií 6.-8. Výpočet a posouzení Sociálních kritérií 9. Výpočet a posouzení kritérií Ekonomika a management 10. Výpočet a posouzení kritérií Lokalita 11. Výsledné hodnocení, stanovení typu certifikátu 12. Závěrečný dokument 13. Zápočet