Studijní program

Architektura a rozvoj sídel

Akademický rok 2024/25

Zkratka: NPC-ARS Kód: N0731P010002 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing. arch.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. arch. v oblasti "Architektura a rozvoj sídel"

Akreditace:

Specializace

Architektura

Zkratka: ARA

Program: Architektura a rozvoj sídel

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NGA050 Odborná praxe 1 29

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NGA051 Ateliér urbanistické tvorby 10 kl
NVA067 Ceny ve stavebnictví 2 1 3 zá,zk
NVA068 Investování (ArA) 2 2 4 zá,zk
NWA032 Technologie staveb 1 (ArA) 2 2 4 zá,zk
NZB014-A Psychologie ve firemní praxi 2 2

1. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadovány 2 předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NFB022 Udržitelná obnova zastavěného prostředí 2 1 3 zá,zk
NGB053 Architektura inženýrských staveb 2 1 3 zá,zk
NGB054 Kulturní hodnoty krajiny a sídel 1 2 3 kl
NGB055 Odborná exkurze 32 3 kl
NHB069 Trvale udržitelná výstavba (ARS) 2 1 3 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NGA056 Specializovaný ateliér (ArA) 10 kl
NVA069 Podnikový management 2 1 4 zá,zk
NVA070 Veřejné stavební investice 2 2 4 zá,zk
NWA033 Technologie staveb 2 (ArA) 2 2 4 zá,zk
NZA019 Právo pro architekty 2 2

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NEA053 Geografické informační systémy (ARS) 1 2 3 kl
NGB059 Tradice a Nový urbanismus 1 2 3 kl
NMB020 Dopravní urbanismus 1 2 3 kl
NZB020 Historie a filozofie techniky 2 1 3 kl
NZB021 Etika v podnikání 2 1 3 kl

2. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NGB058 Teorie a praxe architektonického navrhování 1 2 3 zá,zk
NHB070 Vybrané stati z požární bezpečnosti (APS) 2 1 3 zá,zk
NSB022 Revitalizace a stabilita krajiny 2 1 3 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
NGA060 Diplomový projekt 30

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty