Volitelné předměty

BY003 / Angličtina - úroveň B2 (zkouška)

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

BY003 / Angličtina - úroveň B2 (zkouška)

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VBC001 / Řešení příkladů z technické fyziky

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav fyziky

VFC001 / Experiment v geotechnice (kurz ESF)

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav geotechniky

VFC001 / Experiment v geotechnice (kurz ESF)

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav geotechniky

VGC001 / Figurální kresba

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav architektury

VGC001 / Figurální kresba

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav architektury

VHC003 / Praktický seminář 3

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav pozemního stavitelství

VHC003 / Praktický seminář 3

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav pozemního stavitelství

VXC001 / Letní škola

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Fakulta stavební

VXC001 / Letní škola

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Fakulta stavební

VXC002 / Odborná zahraniční stáž 1

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Fakulta stavební

VXC002 / Odborná zahraniční stáž 1

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Fakulta stavební

VXC003 / Odborná zahraniční stáž 2

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Fakulta stavební

VXC003 / Odborná zahraniční stáž 2

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Fakulta stavební

VXC004 / Závěrečný projekt

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Fakulta stavební

VYA001 / Odborná angličtina 2

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA001 / Odborná angličtina 2

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA002 / Academic Writing

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA002 / Academic Writing

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA003 / Academic Skills

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA003 / Academic Skills

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA004 / Angličtina pro pokročilé 3

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA004 / Angličtina pro pokročilé 3

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA005 / Angličtina pro pokročilé 4

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA005 / Angličtina pro pokročilé 4

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA010 / Angličtina pro pokročilé 1

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA010 / Angličtina pro pokročilé 1

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA011 / Angličtina pro pokročilé 2

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA011 / Angličtina pro pokročilé 2

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA012 / Odborná angličtina 1

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYA012 / Odborná angličtina 1

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYC001 / Czech Language for Foreigners 1

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYC001 / Czech Language for Foreigners 1

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYC002 / Czech Language for Foreigners 2

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

Předmět je určen studentům, jejichž rodným jazykem není čeština ani slovenština. Prerekvizitou k zápisu předmětu je dosažená jazyková úroveň B2.

Gramatika:  kondicionál, imperativ, slovní druhy, deklinace a konjugace, vyjmenovaná slova, frazeologizmy, slovesné předpony.

Slovní zásoba:  studium jazyků, lidská komunikace, zdraví a nemoci, práce a zaměstnání, vzhled a vlastnosti člověka, stravování, životní prostředí a životní styl.

 

VYC002 / Czech Language for Foreigners 2

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

Předmět je určen studentům, jejichž rodným jazykem není čeština ani slovenština. Prerekvizitou k zápisu předmětu je dosažená jazyková úroveň B2.

Gramatika:  kondicionál, imperativ, slovní druhy, deklinace a konjugace, vyjmenovaná slova, frazeologizmy, slovesné předpony.

Slovní zásoba:  studium jazyků, lidská komunikace, zdraví a nemoci, práce a zaměstnání, vzhled a vlastnosti člověka, stravování, životní prostředí a životní styl.

 

VYF001 / Francouzština pro začátečníky

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYF001 / Francouzština pro začátečníky

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYF005 / Francouzština odborná oborová

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYF005 / Francouzština odborná oborová

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYI001 / Italština pro začátečníky

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYI001 / Italština pro začátečníky

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYI002 / Italština pro začátečníky 2

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYI002 / Italština pro začátečníky 2

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYI003 / Italština pro mírně pokročilé

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYI003 / Italština pro mírně pokročilé

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYI005 / Italština odborná oborová

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYI005 / Italština odborná oborová

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN001 / Němčina pro začátečníky

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN001 / Němčina pro začátečníky

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN002 / Němčina pro začátečníky 2

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN002 / Němčina pro začátečníky 2

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN003 / Němčina pro mírně pokročilé

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN003 / Němčina pro mírně pokročilé

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN004 / Němčina pro mírně pokročilé 2

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN004 / Němčina pro mírně pokročilé 2

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN005 / Němčina pro středně pokročilé

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN005 / Němčina pro středně pokročilé

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN007 / Němčina odborná 1

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYN007 / Němčina odborná 1

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYR001 / Ruština pro začátečníky

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYR001 / Ruština pro začátečníky

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYR002 / Ruština pro začátečníky 2

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYR002 / Ruština pro začátečníky 2

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYR003 / Ruština pro mírně pokročilé

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYR003 / Ruština pro mírně pokročilé

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYR004 / Ruština pro mírně pokročilé 2

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYR004 / Ruština pro mírně pokročilé 2

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYR005 / Ruština odborná oborová

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYR005 / Ruština odborná oborová

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYS001 / Španělština pro začátečníky

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYS001 / Španělština pro začátečníky

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYS005 / Španělština odborná oborová

Akademický rok 2024/2025 letní semestr ústav: Ústav společenských věd

VYS005 / Španělština odborná oborová

Akademický rok 2024/2025 zimní semestr ústav: Ústav společenských věd