Detail předmětu

Počítačová podpora projektování dopravních staveb

Akademický rok 2024/25

VNC002 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní charakteristiky programových produktů InRoads/InRail, MxRoad/MxRail a Autodesk Civil 3D, nastavení preferencí, základní vlastnost programu MicroStation 2. Mapové podklady (seznámení se systémem Zabaged), skenování a filtrace mapových podkladů. 3. Vektorizace mapových podkladů. 4. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení, vrstevnice. 5. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání. 6. Podélný profil, výškové řešení, popis 7. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy, tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do příčných řezů. 8. Klopení a převýšení – metody. 9. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export. 10.Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení, rozšiřování komunikace, stoupací pruhy 11.Umístění výhybek, vyrovnání (regrese) směrových a výškových bodů, křivostní diagram, metody návrhu křižovatky, 12.Vytváření stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu, řešení základních geodetických úloh (metody vytyčení) 13.Program MGeo, metody kódování měřených bodů z digitálního dálkoměru, automatické vytváření linií a umístění značek do CAD výkresu, základní geodetické úlohy

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

V rámci cvičení jsou procvičovány následující výukové úlohy: 1. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení, vrstevnice. 2. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání. 3. Podélný profil, výškové řešení, popis 4. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy, tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do příčných řezů. 5. Klopení a převýšení – metody. 6. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export. 7. Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení. 8. Rozšiřování komunikace, stoupací pruhy. 9. Umístění výhybek. 10. Vyrovnání (regrese) směrových a výškových bodů, křivostní diagram. 11. Vytváření stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu. 12. Řešení základních geodetických úloh (metody vytyčení)