Volitelné předměty

VGC001 / Figurální kresba

Akademický rok 2024/2025 ústav: Ústav architektury

VXC001 / Letní škola

Akademický rok 2024/2025 ústav: Fakulta stavební

Předmět je určen studentům, jejichž rodným jazykem není čeština ani slovenština. Prerekvizitou k zápisu předmětu je dosažená jazyková úroveň B2.

Gramatika:  kondicionál, imperativ, slovní druhy, deklinace a konjugace, vyjmenovaná slova, frazeologizmy, slovesné předpony.

Slovní zásoba:  studium jazyků, lidská komunikace, zdraví a nemoci, práce a zaměstnání, vzhled a vlastnosti člověka, stravování, životní prostředí a životní styl.