Detail předmětu

Problematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám

Akademický rok 2024/25

VNC001 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky 2. Základní matematický aparát, základy inženýrského experimentu, přístrojové vybavení 3. Měření a analýza hluku od dopravy, hygienické normy a předpisy 4. Predikce (výpočet) hluku od silniční dopravy (SoundPLan, Cadna) 5. Predikce (výpočet) hluku od železniční dopravy (SoundPLan, Cadna) 6. Srovnání měřících a modelovacích technik 7. Měření a analýza vibrací od dopravy, hygienické normy a předpisy 8. Posouzení vlivu stavby komunikace (silniční i železniční) na životní prostředí 9. Základní protihluková a proti-vibrační opatření (silnice i železnice) a jejich srovnání a aplikace 10.Neprůzvučnost stěn a oken, měření a analýza 11.Znečisťování ovzduší od silniční a železniční dopravy, měření a výpočet emisí. 12.Odpadové hospodářství 13.Ochrana životního prostředí při přepravě nebezpečných látek

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Výpočet emisí od silniční a železniční dopravy, výpočtový příklad 2. Analýza naměřených dat, praktická ukázka 3. Měření a analýza hluku od silniční dopravy, praktická ukázka 4. Měření a analýza hluku od železniční dopravy, praktická ukázka 5. Měření a analýza vibrací od silniční dopravy, praktická ukázka 6. Analýza hluku od dopravy, vytváření hlukových map, výpočtový příklad 7. Analýza hluku od dopravy, vytváření hlukových map, výpočtový příklad 8. Analýza hluku od dopravy, vytváření hlukových map, výpočtový příklad 9. Sestavení akčního plánu - hluk 10. Neprůzvučnost stěn a oken, měření a analýza 11. Základní protihluková a proti-vibrační opatření (silnice i železnice) a jejich srovnání a ukázka aplikace 12. Zápočtový test