Organizační struktura

Studijní oddělení

Odborné zaměření

  • Přijímací řízení a imatrikulace.
  • Studijní agenda bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů.
  • Prezenční a kombinovaná forma studia, studium v angličtině.
  • Stipendia a poplatky za studium.
  • Průkazy studentů.
  • Státní závěrečné zkoušky a promoce.
  • Celoživotní vzdělávání.
  • Studijní poradenství.