Detail předmětu

Psychologie ve firemní praxi

Akademický rok 2022/23

NZB014-A předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS letní semestr 1. ročník

NPC-ARS letní semestr 1. ročník

Předmět zabezpečuje orientaci v měkkých dovednostech ve firemní praxi, zvyšuje uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventa. Předmět průřezově seznamuje studenty se základními měkkými dovednostmi, které zefektivňují kariérní i osobnostní růst absolventa.

Garant předmětu

Mgr. Jan Ondřej

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Orientace v mezilidských situacích (s ohledem na manažerskou pozici), schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

Znalosti

Student bude schopen vhledu do problémů personálního řízení.

Osnova

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti.
2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým.
3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci.
4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci.
5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání.
6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem.
7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů.
8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí.
9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi.
10. Prokrastinace a Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti.
11. Time – management 4. a 5. generace, výkonnost a priority.
12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu.
13. Pracovní pohovor, životopis a motivační dopis.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti psychologie a sociologie ze střední školy (z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka). Základní orientace v pojmech obecné psychologie, sociologie a sociálních skupin.

Jazyk výuky

angličtina

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/263286

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti.
2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým.
3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci.
4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci.
5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání.
6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem.
7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů.
8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí.
9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi.
10. Prokrastinace a Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti.
11. Time – management 4. a 5. generace, výkonnost a priority.
12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu.
13. Pracovní pohovor, životopis a motivační dopis.