Detail předmětu

Provozní a funkční analýza konstrukce budov

Akademický rok 2023/24

DHB071 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-S zimní semestr 2. ročník

DPA-S zimní semestr 2. ročník

DKC-S zimní semestr 2. ročník

DKA-S zimní semestr 2. ročník

Hodinové, měsíční a roční simulace kvality vnitřního prostředí v budovách.
Hodnocení konstrukcí z pohledu stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení.
Měření parametrů konstrukcí a vnitřního prostředí při užívání budov.
Multriteriální analýza.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je získání vlastních zkušeností při uplatňování nejnovějších poznatků v souladu s požadavky a metodami hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách s ohledem na tepelnou ochranu budov. Student bude školitelem veden ke spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi k samostatnému řešení dílčích úkolů vědecko-výzkumných projektů. Studiem a řešením zadaných úkolů bude student veden k samostatnému vypracování teoretické části doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.

Znalosti

Vypracování elaborátu teoretické části k posouzení zadaného objektu stavby podle zadání a konzultací.

Osnova

1. Zadání vhodné budovy.
2.–3. Modelování konstrukcí budovy ve vhodném softwarovém prostředí.
4.–5. Modelování technických systémů budovy.
6. Posouzení z hlediska stavební akustiky.
7. Posouzení z hlediska stavební tepelné techniky.
8. Posuzení z hlediska denního osvětlení.
9. Simulace kvality vnitřního prostředí.
10. Analýza výsledků.
11.–12. Měření vybraných veličin při užívání budovy.
13. Vyhodnocení a porovnání vypočítaných a naměřených dat.

Prerekvizity

Teorie stavební tepelné techniky, stavební akustiky, denního osvětlení a oslunění na úrovni magisterského studia.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zadání vhodné budovy. 2.–3. Modelování konstrukcí budovy ve vhodném softwarovém prostředí. 4.–5. Modelování technických systémů budovy. 6. Posouzení z hlediska stavební akustiky. 7. Posouzení z hlediska stavební tepelné techniky. 8. Posuzení z hlediska denního osvětlení. 9. Simulace kvality vnitřního prostředí. 10. Analýza výsledků. 11.–12. Měření vybraných veličin při užívání budovy. 13. Vyhodnocení a porovnání vypočítaných a naměřených dat.