Detail předmětu

Odborná praxe

Akademický rok 2023/24

NHA066 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB zimní semestr 2. ročník

Rozvoj odborných teoretických a praktických znalostí studenta.
Student bude praxi vykonávat v organizaci zabývající se výstavbou nebo provozováním pozemních staveb pod dohledem odpovědného pracovníka, tj. zaměstnance dané společnosti.
Student vykonává praxi kdykoliv v průběhu celého navazujícího magisterského stupně studia v délce 10 dnů mimo pravidelnou výuku.
Student má povinnost během odborné praxe vést záznam o průběhu odborné praxe.
Studenti si odbornou praxi zajišťují sami.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Ověření a uplatnění znalostí získaných v průběhu studia,
získání praktických zkušeností z realizace stavby,
předpoklad k rychlejší adaptaci při nástupu do zaměstnání,
vytvoření podmínek pro odborný růst a postup do vyšších manažerských funkcí,
stavební firmy si ověří vědomosti a schopnosti studenta pro další možnou spolupráci.

Znalosti

Odborná praxe jako aktivní činnost studenta přímo ve stavební praxi rozšiřuje odborné znalosti získané v průběhu studia. Student získá praktické zkušenosti z realizace konkrétní stavby ve vazbě na specifika umístění výstavby, ověří si své znalosti, schopnosti a vědomosti a díky tomu získá lepší předpoklady absolventského uplatnění. Zpětná vazba mezi studentem a stavební firmou je podpořena vedením „Záznamu o průběhu odborné praxe“ , ve kterém jsou evidovány dílčí činnosti a také hodnocení studenta zodpovědným pracovníkem firmy . V závěrečném semináři student prezentuje svoji činnost na vybrané stavbě, dokladuje foto a video dokumentaci před komisí. Studentům a stavebním firmám je tímto vzájemným kontaktem otevřena možnost další spolupráce.

Prerekvizity

Znalosti ze všech absolvovaných předmětů z oblasti navrhování konstrukcí a technických zařízení budov.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Výuka v terénu

1 týden, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Student vykonává praxi kdykoliv v průběhu celého magisterského stupně studia v délce 10 dnů mimo pravidelnou výuku.