prof. Ing.

Milan Ostrý

Ph.D.

PST – profesor

+420 541 147 499
milan.ostry@vut.cz

Další informace

  • autorizovaný inženýr ČKAIT;
  • provádění tepelně technických měření;
  • provádění snímkování obvodových pláštů budov metodou infračervené termografie
  • řešitel projektu GAČR