Mgr.

Zita Štěpánová

Ph.D.

OPT – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 160
zita.stepanova@vut.cz

Odborné zaměření

  • Projektová podpora v programech:
  • TAČR: Zéta, Théta, Beta 2, NCK, Doprava 2020+, cofundové výzvy, Kappa, Epsilon
  • GAČR: LA granty, EXPRO
  • MK: NAKI II
  • MV: IMPAKT 1
  • MŠMT: Inter-Excellence – Action; Mobility – pouze Podunajská spolupráce
  • Visegrad fund
  • EHP fondy
  • Interreg
  • Zástup vedoucí