Projekty spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně byla řešitelem projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství (CZ 04.1.03/3.2.15.1/0078)

  ukončeno 2007

 • Programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647)

  ukončeno 2007

 • Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292)

  ukončeno 2008

 • Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství (CZ.1.07/2.2.00/07.0410)

  ukončeno 2012 (30. 4. 2012)

 • Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inženýrství (CZ.1.07/2.2.00/15.0428)

  ukončeno 2013

 • Posílení kvality studia bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (CZ.1.07/2.2.00/15.0426)

  ukončeno 2013

 • OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví (CZ.1.07/2.4.00/31.0012)

  ukončeno 2014

 • SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů (CZ1.07.2.3.00/20.0111)

  ukončeno 2014

 • Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství (ADVASOFT)

  ukončeno 2013

 • Inovace studijních programů Geodézie a kartografie (CZ.1.07/2.2.00/15.0144)

  ukončeno 2013

 • Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum (CZ.1.07/2.4.00/17.0040)

  FAST VUT je partner, ukončeno 2014

 • CEPRI – Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů (CZ.1.07/2.2.00/28.0301)

  ukončeno 2015

 • EXCELENCE – Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT v Brně (CZ.11.07/2.3.00/30.0005)

  ukončeno 2015

 • Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)

  ukončeno 2014

 • Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)

  FAST VUT je partner, ukončeno 2014

 • Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách (CZ.1.07/1.1.16/02.0041)

  ukončeno 2015

 • InfraS – Modernizace vzdělávací infrastruktury na FAST (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002574)

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně byla řešitelem projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského strukturálního a investičního fondu prostřednictvím programu INTERREG V-A SK-CZ.