Detail předmětu

Bakalářský seminář (M)

BJA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný letní semestr 4. ročník 3 kredity

V bakalářském semináři jsou studenti metodicky a odborně připraveni na témata svých prací. Předmět zařazuje úvodní přednášku, ve které jsou studenti seznámeni s problematikou podmínek laboratoří ústavu, bezpečností práce, časovými možnostmi experimentálních prací s ohledem na kapacitu výuky. V dalším časovém průběhu každý student pracuje individuálně: zabezpečuje odbornou literaturu, normy, podle zaměření práce se seznamuje s technickými parametry laboratorních zařízení a s postupem práce se specielními přístroji. Následují experimentální práce podle individuálních zadání. Metodické postupy jsou konsultovány s jednotlivými vedoucími bakalářských prací, stejně jako provádění laboratorních prací. Garant a vedení semináře zabezpečuje koordinaci výuky a bakalářských prací, včetně kontroly způsobilosti laboratorní a přístrojové techniky.

Garant předmětu

doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti související s problematikou zadané bakalářské práce: postupy zpracování informací z odborné literatury; zabezpečení surovin, jejich zpracování, příprava zkoušek; příprava zkušebních těles; postupy zkoušek; hodnocení výsledků; diskuse výsledků; formulace závěrů.

Prerekvizity

Základní postupy přípravy, úpravy a zkoušení stavebních hmot. Práce s odbornou literaturou a normami.

Korekvizity

Maltoviny a technologie betonu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti pracují individuálně pod odborným vedením vedoucího bakalářské práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet na základě odevzdání vypracované seminární práce.

Cíl

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti, související s problematikou zadané bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Provozní režim v podmínkách laboratoří ústavu, obsluha zařízení. Bezpečnost provozu v laboratořích ústavu.
2. Metodické postupy experimentálních prací, harmonogram prací.
3. Postupy zpracování informací odborné literatury.
4. Zabezpečení surovin, jejich zpracování, příprava zkoušek.
5. Příprava zkušebních těles, postupy zkoušek, hodnocení výsledků.
6. Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení.
7. Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení.
8. Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení.
9. Zkoušky, průběžné hodnocení. Vyhodnocení měřených dat, interpretace a diskuse výsledků.
10. Zpracování výsledků seminární práce, konsultace, závěry.
11. Konsultace, závěry. Kompletace seminární práce.