Detail předmětu

Keramika

Akademický rok 2023/24

BJA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / M zimní semestr 3. ročník

Cílem studia předmětu je získání znalostí o obecných a teoretických základech výroby keramiky, principech keramických technologických procesů se zvláštním zřetelem na oblast stavební keramiky. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o keramických surovinách, jejich těžbě a zpracování, technologických procesech, které jsou základem výroby keramiky a to od úpravnictví před jednotlivé výrobní fáze až po hotový výrobek. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o pevné fázi jak syrového, tak i vypáleného střepu z hlediska jejího vzniku a její stability za různých teplotních podmínek. Zásady pro hodnocení keramických surovin a výrobků včetně jejich užitných vlastností. Orientace v oblasti výroby a použití keramických výrobků.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Teoretické základy tvorby keramického střepu - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním teoretických základů tvorby keramického střepu - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Osnova

1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení.
2. Mikrostruktura a stavba keram. látek.
3. Keramické suroviny – rozdělení, mineralogické složení.
4. Metody zkoumání a stanovování vlastností v keramice. Metody zkoumání mikrostruktury (DTA, DKTA, RTG, distribuce pórů).
5. Plastické suroviny.
6. Neplastické suroviny – ostřiva, taviva, lehčiva. Nástřepné suroviny.
7. Zpracování a úprava keramických surovin.
8. Vytváření lisováním.
9. Vytváření tažením.
10. Vytváření litím.
11. Dynamika sušení.
12. Statika a technologie sušení.
13. Teoretické základy tvorby mikrostruktury vypáleného střepu – reakce v tuhém stavu, slinování.Reakce při výpalu keramiky. Chování minerálů při zahřívání a vznik nových fází.

Prerekvizity

Studenti, kteří jsou zapsáni na tento předmět, by měli mít základní znalosti z oblasti teoretických základů struktury silikátů. Jinak nejsou požadovány žádné speciální vědomosti.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení. 2. Mikrostruktura a stavba keram. látek. 3. Keramické suroviny – rozdělení, mineralogické složení. 4. Metody zkoumání a stanovování vlastností v keramice. Metody zkoumání mikrostruktury (DTA, DKTA, RTG, distribuce pórů). 5. Plastické suroviny. 6. Neplastické suroviny – ostřiva, taviva, lehčiva. Nástřepné suroviny. 7. Zpracování a úprava keramických surovin. 8. Vytváření lisováním. 9. Vytváření tažením. 10. Vytváření litím. 11. Dynamika sušení. 12. Statika a technologie sušení. 13. Teoretické základy tvorby mikrostruktury vypáleného střepu – reakce v tuhém stavu, slinování.Reakce při výpalu keramiky. Chování minerálů při zahřívání a vznik nových fází.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní hodina, vlastnosti keramiky. 2. Výpočet vlastností keramického střepu z receptury. 3. Rtg-difrakční analýza keramických surovin a vypálených keramických střepů. 4. Diferenčně termická analýza (DTA) keramických surovin a směsí. 5. Systém CaO-Al2O3-SiO2. 6. Kontrola protokolů, zápočet.