Detail předmětu

Kovové a dřevěné materiály

Akademický rok 2023/24

BJA010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / M letní semestr 3. ročník

U kovů se posluchač seznámí s fyzikálně mechanickými vlastnostmi kovů železných a neželezných, bude vysvětlena technologie výroby surového železa, ocelí a litin. Dále získá představu o složení ocelí, technologii legování, na základě Fe-C diagramu získá představu o podstatě tepelných úprav ocelí.
U dřeva jde o seznámení studentů s jednotlivými materiály (dřevěnými, aglomerovanými na bázi dřeva), dále o popis makroskopické, mikroskopické a sub-mikroskopické stavby dřeva se zohledněním základního chemického složení. Student získá přehled o základních fyzikálně-mechanických vlastnostech dřeva a budou představeny základní vady dřevěného sortimentu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámení studenta se mikro- a makrostrukturou kovových a dřevěných materiálů, jeho fyzikálně-mechanických vlastností. Důležitou kapitolou bude využití dřeva a kovů ve stavebnictví.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o kovových a dřevěných materiálech, fyzikálně-mechanických vlastnostech, použití ve stavebnictví, makrostrukturní a mikrostrukturní stavbě dřeva a kovů.

Osnova

1. Rozdělení dřevin, kvalitativní třídění dříví, využití dřeva ve stavebnictví, základní typy dřevěného sortimentu.
2. Druhy vrstveného dřeva, aglomerované dřevo s minerální či organickou pojivovou složkou.
3. Makroskopické znaky dřeva, řezy, plochy a směry ve dřevě.
4. Mikroskopická struktura dřeva, popis základních dřevních elementů.
5. Submikroskopická stavba dřeva, skladba buněčných elementů, chemické složení dřeva.
6. Fyzikální vlastnosti dřeva, zejména s ohledem na vlhkost, sorpce/desorpce, sorpční hystereze, tepelné vlastnosti.
7. Visko-elastické vlastnosti dřeva, pevnostní charakteristiky.
8. Vady dřeva.
9. Kovy – rozdělení, vlastnosti, výroba surového železa.
10. Výroba ocelí, označování betonářských a ušlechtilých ocelí, legování ocelí, tváření ocelí.
11. Litiny, výroba, rozdělení litin, typy tavících procesů.
12. Krystalická struktura železa, strukturní součásti oceli, soustava Fe-C, tepelné zpracování ocelí.
13. Neželezné kovy, Technické slitiny.

Prerekvizity

Znalosti ohledně základních, fyzikálně-mechanických vlastností kovů a dřeva, sortiment předmětných materiálů užívaných v oboru stavebnictví, elementární znalosti struktury kovů a dřeva.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Rozdělení dřevin, kvalitativní třídění dříví, využití dřeva ve stavebnictví, základní typy dřevěného sortimentu. 2. Druhy vrstveného dřeva, aglomerované dřevo s minerální či organickou pojivovou složkou. 3. Makroskopické znaky dřeva, řezy, plochy a směry ve dřevě. 4. Mikroskopická struktura dřeva, popis základních dřevních elementů. 5. Submikroskopická stavba dřeva, skladba buněčných elementů, chemické složení dřeva. 6. Fyzikální vlastnosti dřeva, zejména s ohledem na vlhkost, sorpce/desorpce, sorpční hystereze, tepelné vlastnosti. 7. Visko-elastické vlastnosti dřeva, pevnostní charakteristiky. 8. Vady dřeva. 9. Kovy – rozdělení, vlastnosti, výroba surového železa. 10. Výroba ocelí, označování betonářských a ušlechtilých ocelí, legování ocelí, tváření ocelí. 11. Litiny, výroba, rozdělení litin, typy tavících procesů. 12. Krystalická struktura železa, strukturní součásti oceli, soustava Fe-C, tepelné zpracování ocelí. 13. Neželezné kovy, Technické slitiny.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s harmonogramem cvičení (propojení zkoušených vlastností s reálným uplatněním konstrukcí z rostlého dřeva a oceli). 2. Makroskopické znaky dřevin, určování rodu neznámé dřeviny na základě makroskopických znaků. 3. Fyzikální vlastnosti rostlého dřeva závislé na různém stupni vlhkosti I – Stanovení vlhkosti, nasákavosti, navlhavosti, objemové hmotnosti (konvenční, při určité vlhkosti) různých dřevin. 4. Fyzikální vlastnosti rostlého dřeva závislé na různém stupni vlhkosti II – Stanovení bobtnání a sesychání různých dřevin. 5. Fyzikálně mechanické vlastnosti rostlého dřeva I – Stanovení pevnosti v tlaku podél vláken různých dřevin, pevnost v tahu podél vláken. 6. Fyzikálně mechanické vlastnosti rostlého dřeva II – Stanovení pevnosti v tlaku napříč vláken různých dřevin, tah napříč vláken. 7. Fyzikálně mechanické vlastnosti rostlého dřeva III – Stanovení modulu pružnosti různých dřevin. 8. Technologické vlastnosti dřeva, chemická ochrana dřeva – Stanovení hloubky proniku chemické látky při vakuové impregnaci – důkaz bóru. 9. Aglomerované dřevo, Stanovení pevnosti v ohybu, pevnost v tahu kolmo na rovinu desky (dřevotřískové deska). 10. Tvrdost dřeva a kovů. 11. Fyzikálně mechanické vlastnosti oceli, Stanovení pevnosti oceli v tahu. 12. Technologické vlastnosti oceli, Rázová a vrubová houževnatost. 13. Zápočtový test.