Detail předmětu

Maltoviny 2

Akademický rok 2023/24

BJA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / M letní semestr 3. ročník

Rychle tuhnoucí sádra, suroviny, teoretické podklady výroby.
Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry.
Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí.
Využití energosádrovců. Sorelova hořečnatá maltoviny, suroviny, příprava, vlastnosti.
Vápno vzdušné, suroviny, teoretické podklady výroby. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby.
Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví.
Hydraulické vápno, suroviny, technologie výroby vlastnosti a použití.
Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, paliva, proces výpalu slínku.
Pece pro výpal slínku, tepelné bilance jednotlivých pecních systémů.
Drcení a mletí slínku, využití odprašků, základní vlastnosti portlandských cementů.
Mineralogie slínku, hydratace portlandského cementu.
Speciální druhy cementů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Stručné základy obecné fyzikální chemie z oblasti skupenských stavů látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav. Základy silikátové chemie z oboru struktury silikátů, teorie tavenimy a skla, teorie reakcí v pevné fázi.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o základech fyzikální chemie z oblasti skupenských stavů látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav, dále znalostí o silikátové chemii z oboru struktury silikátů, teorie tavenimy a skla, teorie reakcí v pevné fázi.

Osnova

1. Rychle tuhnoucí sádra, suroviny a teoretické podklady výroby.
2. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry.
3. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí.
4. Vápno vzdušné, suroviny a teoretické podklady výroby.
5. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby.
6. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví a dalších oborech průmyslu a ekologie.
7. Hydraulické vápno, suroviny, výroby, proces výpalu a hydratace, použití hydraulických vápen ve stavebnictví.
8. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, způsoby výroby.
9. Úprava surovinové směsi, paliva a proces výpalu portlandského slínku. Využití sekundárních paliv.
10. Šachtové pece, rotační pece, slinovací rošty pro výpal cementářského slínku.
11. Drcení a mletí slínku, využití odprašků.
12. Mineralogie slínku a hydratace portlandského cementu.
13. Speciální druhy cementů. Sorelova maltovina, suroviny, příprava, vlastnosti, využití ve stavebnictví.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, chemie a stavebních látek, na úrovni 1. ročníku stavebního inženýrství stavební fakulty VUT.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Rychle tuhnoucí sádra, suroviny a teoretické podklady výroby. 2. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry. 3. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí. 4. Vápno vzdušné, suroviny a teoretické podklady výroby. 5. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby. 6. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví a dalších oborech průmyslu a ekologie. 7. Hydraulické vápno, suroviny, výroby, proces výpalu a hydratace, použití hydraulických vápen ve stavebnictví. 8. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, způsoby výroby. 9. Úprava surovinové směsi, paliva a proces výpalu portlandského slínku. Využití sekundárních paliv. 10. Šachtové pece, rotační pece, slinovací rošty pro výpal cementářského slínku. 11. Drcení a mletí slínku, využití odprašků. 12. Mineralogie slínku a hydratace portlandského cementu. 13. Speciální druhy cementů. Sorelova maltovina, suroviny, příprava, vlastnosti, využití ve stavebnictví.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Laboratorní řád, teoretický popis zkušebních postupů. 2. Zkoušení sádry – Zkušební metody dle ČSN 72 2301 a ČSN EN 13279. 3. Zkoušení vápna – Zkušební metody dle ČSN EN 459. 4. Stanovení měrné hmotnosti cementu pyknometricky; Stanovení jemnosti mletí cementu. 5. Stanovení objemové stálosti cementu; Stanovení druhu cementu mikroskopicky. 6. Zkoušení parametrů tuhnutí a pevnosti cementů. 7. Zkoušení vlastností směsných cementů. 8. Sledování hydratačního procesu sádry. 9. Návrh a výpočet surovinové moučky pro výrobu slínku. 10. Zkoušky pojiv ze síranu vápenatého (CAB, CAC). 11. Cement pro zdění – Zkušební metody dle ČSN EN 413. 12. Exkurze. 13. Zápočet.