Detail předmětu

Diagnostické metody ve stavebnictví

Akademický rok 2023/24

BIA007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / M letní semestr 3. ročník

Přehled diagnostických destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod pro zjišťování vlastností stavebních materiálů.
Zjišťování přetvárných charakteristik materiálů.
Změna vlastností materiálů vlivem vnějších podmínek (degradace, vliv teploty a vlhkosti).
Zatěžovací zkoušky prvků a dílců.
Obecné metodiky diagnostických postupů a jejich aplikace na betonových, železobetonových, dřevěných, ocelových a zděných konstrukcích.
Speciální diagnostické metody podle typů konstrukcí.
Dlouhodobé sledování přetváření, vzniku a rozvoje trhlin a porušování uvedených druhů konstrukcí.
Trvanlivostní zkušební metody ve vztahu k plánované životnosti staveb.
Radiometrické měření objemové hmotnosti stínících konstrukcí a sypkých materiálů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Student bude schopen vybrat optimální metodu pro daný material a typ konstrukce.

Znalosti

Student bude schopen prakticky použít diagnostické metody pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Student bude schopen vybrat optimální metodu pro daný material a typ konstrukce.

Osnova

1. Úvodní přednáška. Stavebně technické průzkumy.
2. Tvrdoměrné metody.
3. Odtrhové zkoušky, ultrazvuková metoda
4. Radiační defektoskopie I - radiometrie.
5. Diagnostika betonových konstrukcí.
6. Diagnostika zděných konstrukcí.
7. Diagnostika dřevěných a kovových konstrukcí.
8. Vznik a rozvoj trhlin v konstrukcích.
9. Diagnostika výztužných ocelí.
10. Radiační defektoskopie II - radiografie.
11. Trvanlivost a životnost konstrukcí.
12. Metoda radaru (GPR).
13. Dlouhodobé sledování poruch historických konstrukcí.

Prerekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Základy stavební mechaniky

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvodní přednáška. Stavebně technické průzkumy. 2. Tvrdoměrné metody. 3. Odtrhové zkoušky, ultrazvuková metoda 4. Radiační defektoskopie I - radiometrie. 5. Diagnostika betonových konstrukcí. 6. Diagnostika zděných konstrukcí. 7. Diagnostika dřevěných a kovových konstrukcí. 8. Vznik a rozvoj trhlin v konstrukcích. 9. Diagnostika výztužných ocelí. 10. Radiační defektoskopie II - radiografie. 11. Trvanlivost a životnost konstrukcí. 12. Metoda radaru (GPR). 13. Dlouhodobé sledování poruch historických konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání seminární práce, návrh diagnostiky železobetonové konstrukce. 2. Rovnoměrnost betonu, ultrazvuk. 3. Tvrdoměrné zkoušení betonu. 4. Zkoušení jádrových vývrtů, charakteristická pevnost betonu v tlaku. 5. Elektromagnetické indikátory výztuže. 6. Zkoušení konstrukcí georadarem. 7. Radiační defektoskopie I. Radiometrie. 8. Radiační defektoskopie II. – radiografie. 9. Zkoušení cihelného zdiva. 10. Monitoring konstrukcí, měření posunů. 11. Metody pro sledování povrchových vlastností. 12. Prezentace seminární práce. 13. Test, klasifikovaný zápočet.