Detail předmětu

Strojní zařízení

Akademický rok 2023/24

BWA011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / M letní semestr 4. ročník

Mechanizace prací, význam, nasazení a využití strojů a strojního zařízení ve výrobě stavebních hmot a materiálů.
Seznámení se základními pojmy - výkon, náklady, základní konstrukčními prvky.
Dále přehled informací o strojích a zařízeních pro těžbu a úpravu surovin, dopravu horizontální a vertikální, výrobu betonu a maltovin. Tyto základní stroje a strojní zařízení jsou doplněny o stroje a zařízení pro recyklaci a těžbu a úpravu dřeva. Jsou uváděny nejnovější způsoby řízení stavebních strojů. Řeší se vhodnost využití jednotlivých typů strojů a zařízení, případně strojních sestav pro konkrétní činnost.
Je také kladen důraz na šetrnost při zacházení ze stroji a strojním vybavením s ohledem na životní prostředí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Poskytnout studentům ucelený přehled o funkci, principu a používání strojů a zařízení ve výrobě stavebních hmot a materiálů. Popisuje jednotlivé stroje od těžby, dopravy, úpravy hornin, homogenizaci až po dopravu surovin do vlastního závodu. Předmět zahrnuje všechny stroje pro zpracování surovin ve výrobě maltovin, hrubé keramiky, lehkých stavebních hmot, betonového zboží. Je kladen důraz na automatizaci a robotizaci ve výrobě stavebnin.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu , popis funkcí hlavních strojů a zařízení při výrobě stavebních hmot. Zahrnuty jsou stroje a zařízení pro těžbu , drcení , třídění a homogenizaci. Podrobněji se seznámí s vrtacími stroji, nakládacími prostředky a stroji pro přesun zeminy.

Osnova

1. Úvod do předmětu,mechanizace práce ve stavebnictví,výpočet výkonu strojů,základní konstrukční prvky strojů.
2. Stroje a zařízení pro přenos a výrobu energií.
3. Stroje a zařízení pro těžbu a lomařství.
4. Stroje a zařízení pro přípravu materiálů k výrobě betonové směsi.
5. Stroje a zařízení pro výrobu,dopravu a zpracování betonové směsi.
6. Stroje a zařízení pro vertikální dopravu a manipulaci.
7. Stroje a zařízení pro horizontální dopravu a manipulaci.
8. Stroje a zařízení pro těžbu a úpravu dřeva využívaného ve výrobě stavebních materiálů.
9. Stroje a zařízení pro skladování a balení stavebních materiálů.
10. Stroje a zařízení pro úpravu a zabudování stavebních materiálů.
11. Vliv na životní prostředí, bezpečnost práce, ergonomie, závěr.

Prerekvizity

Základní znalosti funkce strojů, technologie těžby,výroby stavebních materiálů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu,mechanizace práce ve stavebnictví,výpočet výkonu strojů,základní konstrukční prvky strojů. 2. Stroje a zařízení pro přenos a výrobu energií. 3. Stroje a zařízení pro těžbu a lomařství. 4. Stroje a zařízení pro přípravu materiálů k výrobě betonové směsi. 5. Stroje a zařízení pro výrobu,dopravu a zpracování betonové směsi. 6. Stroje a zařízení pro vertikální dopravu a manipulaci. 7. Stroje a zařízení pro horizontální dopravu a manipulaci. 8. Stroje a zařízení pro těžbu a úpravu dřeva využívaného ve výrobě stavebních materiálů. 9. Stroje a zařízení pro skladování a balení stavebních materiálů. 10. Stroje a zařízení pro úpravu a zabudování stavebních materiálů. 11. Vliv na životní prostředí, bezpečnost práce, ergonomie, závěr.