Detail předmětu

Betonové konstrukce (M)

Akademický rok 2023/24

BLA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / M zimní semestr 4. ročník

Železobetonové nosné konstrukce pozemních staveb. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních budov. Monolitické skeletové konstrukce. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu a lokálně. Základové konstrukce.
Předpjatý beton - podstata, materiály, technologie výroby, zásady navrhování, předpětí a jeho změny, mezní stavy porušení a použitelnosti. Montované konstrukce a zvláštnosti v jejich navrhování. Vybrané konstrukce inženýrských staveb. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Dilatační celky a spáry.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.
Porozumět zásadám chování předpjatých konstrukcí a ve stavební praxi a vliv předpětí správně aplikovat.

Znalosti

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
• Schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.
• Schopnost porozumět zásadám chování předpjatých konstrukcí a ve stavební praxi vliv předpětí správně aplikovat.

Osnova

1.–2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - uspořádání, zatížení, prostorová tuhost, stropní tabule, návrh rozměrů, statické řešení, redukce a redistribuce sil, uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
3. Konstrukce monolitických železobetonových hal.
4.–5. Železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu a podepřené lokálně.
6. Základové konstrukce – patky, pásy, rošty, desky.
7. Předpjatý beton – podstata, materiály, technologie výroby, zásady navrhování.
8. Předpětí a jeho změny, mezní stavy porušení a použitelnosti.
9. Montované nosné konstrukce hal a budov – navrhování a vyztužování, stabilita a tuhost objektu.
10. Zvláštnosti v navrhování montovaných konstrukcí – vliv výroby, dopravy a montáže, navrhování styků, úchytů a závěsných ok, působení v montážním stádiu.
11.–12. Zásady navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb – zásobníky, sila, nádrže, opěrné zdi.
13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Dilatační celky a spáry.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - uspořádání, zatížení, prostorová tuhost, stropní tabule, návrh rozměrů, statické řešení, redukce a redistribuce sil, uspořádání výztuže, konstruktivní zásady. 3. Konstrukce monolitických železobetonových hal. 4.–5. Železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu a podepřené lokálně. 6. Základové konstrukce – patky, pásy, rošty, desky. 7. Předpjatý beton – podstata, materiály, technologie výroby, zásady navrhování. 8. Předpětí a jeho změny, mezní stavy porušení a použitelnosti. 9. Montované nosné konstrukce hal a budov – navrhování a vyztužování, stabilita a tuhost objektu. 10. Zvláštnosti v navrhování montovaných konstrukcí – vliv výroby, dopravy a montáže, navrhování styků, úchytů a závěsných ok, působení v montážním stádiu. 11.–12. Zásady navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb – zásobníky, sila, nádrže, opěrné zdi. 13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Dilatační celky a spáry.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce – předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám. 2. Výpočet statických veličin na rámu. 3. Výpočet statických veličin na rámu – pokračování, kombinace zatížení. 4. Dimenzování příčle na ohyb. 5. Dimenzování příčle na smyk (třmínky, popř. i ohyby). 6. Rozdělení materiálu příčle. Korekce. 7. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu. 8. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem. 9. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce. 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže. 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.