Detail předmětu

Technologie betonu – laboratoře

Akademický rok 2023/24

BJA006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / M zimní semestr 3. ročník

Základních technologické zkoušky kameniva podle platných ČSN.
Návrhové metody složení betonu.
Postupy zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu teorie a praktické provedení jednotlivých zkoušek.
Ověření navrženého betonu zkouškami.
Sledování vlivu množství vody, přísad a poměru hrubého a drobného kameniva na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu v betonu.
Studenti část výuky v cvičeních absolvují v laboratořích technologie betonu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je získání praktických poznatků o vlastnostech čerstvého a ztvrdlého betonu. Osvojení zkušebních postupů vstupních složek a parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu. Praktické ověření teoretického návrhu složení betonu.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním praktických poznatků o vlastnostech čerstvého a ztvrdlého betonu. Osvojením zkušebních postupů vstupních složek a parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu. Praktickým ověřením teoretického návrhu složení betonu.

Prerekvizity

Teoretické základy z technologie betonu, teoreticky a prakticky zvládnuté metody pro zkoušení složek betonu

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Přehled norem pro zkoušení složek betonu, čerstvého a ztvrdlého betonu. 2. Základní technologické zkoušky kameniva. 3. Výpočty poměrů míchání kameniv, prolínání frakcí. 4. Návrhové metody složení betonu. 5. Metody stanovení konzistence čerstvého betonu. 6. Výpočet složení betonu pro zadanou třídu, konzistenci, druh cementu a kameniva. 7. Exkurze do výrobny transportbetonu. 8. Ověření základních vlastností navrženého betonu. 9. Sledování vlivu množství vody v betonu při konstantní dávce cementu na zpracovatelnosti betonu a na pevnost betonu po 7 dnech normálního zrání. 10. Sledování vlivu plastifikačních přísad na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu. 11. Sledování vlivu poměru drobného a hrubého kameniva na konzistenci čerstvého betonu a na pevnost ztvrdlého betonu. 12. Sledování vlivu provzdušňovacích přísad na vlastnosti betonu. 13. Závěrečný test.