Detail předmětu

Technická zařízení budov (M)

Akademický rok 2022/23

BTA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI letní semestr 1. ročník

Úvod do předmětu TZB, zásady navrhování zdravotně technických zařízení. Vnitřní kanalizace. Zdroje vody a vnitřní vodovody. Příprava teplé užitkové vody. Domovní plynovod.
Mikroklima v budovách. Typy otopných soustav. Tepelné ztráty budovy. Otopná tělesa. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Kotelny.
Větrání a klimatizace budov.

Garant předmětu

Ing. Helena Wierzbická, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Cíl

Systémy technických zařízení budov. Tvorba vnitřního prostředí budov. Přehled systémů. Návrh, provoz, energetické a ekonomické faktory tvorby vnitřního prostředí budov systémy TZB.

Znalosti

Student získá přehled o zdravotně technických instalacích a systémech vytápění budov.

Osnova

1. Úvod do předmětu TZB.
2. Zásady navrhování zdravotně technických zařízení.
3. Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace.
4. Hospodaření s dešťovými vodami. Zásobování budov vodou.
5. Vnitřní vodovody a jejich návrh. Příprava a rozvod teplé užitkové vody.
6. Domovní plynovod.
7. Problematika tvorby mikroklimatu budov systémy vytápění a vzduchotechniky.
8. Výpočet tepelného výkonu.
9. Přehled otopných soustav, výběr, návrh.
10. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla.
11. Stanovení typu a velikosti otopných ploch.
12. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání.
13. Obnovitelené zdroje v systémech TZB.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základy hydromechaniky, základy sdílení tepla.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254940

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu TZB.
2. Zásady navrhování zdravotně technických zařízení.
3. Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace.
4. Hospodaření s dešťovými vodami. Zásobování budov vodou.
5. Vnitřní vodovody a jejich návrh. Příprava a rozvod teplé užitkové vody.
6. Domovní plynovod.
7. Problematika tvorby mikroklimatu budov systémy vytápění a vzduchotechniky.
8. Výpočet tepelného výkonu.
9. Přehled otopných soustav, výběr, návrh.
10. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla.
11. Stanovení typu a velikosti otopných ploch.
12. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání.
13. Obnovitelené zdroje v systémech TZB.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Návrh hygienických místností, výkres situace
Návrh domovní kanalizace
Návrh rozvodů vody, příprava teplé vody.
Výpočet tepelného výkonu
Návrh otopných ploch a rozvodů tepla
Návrh zdroje tepla
Vnitřní plynovod