Detail předmětu

Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích

Akademický rok 2023/24

BJB022 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / M letní semestr 4. ročník

Volitelný předmět je podpůrným předmětem pro zpracování bakalářské seminární práce. Posluchač si volí podle tématu zadání práce jeden ze dvou základních předmětů s technologickým nebo aplikačním zaměřením.
Předmět seznamuje posluchače s možnostmi užití stavebních materiálů v konstrukcích. Požadavky na materiály pro konstrukce. Informace o různých druzích materiálů a výrobků (beton, malty, keramika, plasty, dřevo, kovy apod.), seznámení s jejich charakteristickými vlastnostmi, výhodami a nevýhodami pro konkrétní použití. Posuzování vlastností stavebních materiálů, jejich zkoušení, sledování trvanlivost a odolnosti vůči působení agresivních vlivů. Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti materiálů, primární a sekundární druhy ochrany. Hodnocení materiálů zabudovaných v konstrukcích - stavebně technické průzkumy konstrukcí, možnosti sanace konstrukcí.
Přednášková část je doprovázena cvičením, které má laboratorní i výpočtový charakter.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Absolvent získá přehled o optimálním využití nejčastěji využívaných materiálů ve stavebních konstrukcích, s cílem navrhovat a používat konstrukce při co nejvýhodnějším poměru ceny a její trvanlivosti, se zohledněním provozních i estetických vlastností.

Znalosti

Student získá přehled o optimálním využití nejčastěji využívaných materiálů ve stavebních konstrukcích, s cílem navrhovat a používat konstrukce při co nejvýhodnějším poměru ceny a její trvanlivosti, se zohledněním provozních i estetických vlastností.

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní pojmy.
2. Požadavky na materiály pro konstrukce podle různých hledisek.
3. Základní vlastnosti betonu, výhody a nevýhody pro konkrétní použití.
4. Složky betonu, výroba, ukládání, zkoušení.
5. Základní vlastnosti keramiky, výhody a nevýhody pro konkrétní použití.
6. Suroviny pro výrobu keramiky, výroba, zkoušení.
7. Základní vlastnosti plastů, dřeva a kovů, výhody a nevýhody pro konkrétní použití.
8. Metody zkoušení plastů, dřeva a kovů.
9. Metody ověřování trvanlivosti stavebních materiálů.
10. Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti materiálů.
11. Hodnocení materiálů zabudovaných v konstrukcích – diagnostika staveb.

Prerekvizity

Vlastnosti a metody zkoušení maltovin, základní znalosti stavebních konstrukčních systémů, a vhodnosti jednotlivých materiálů pro stavební konstrukce.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní pojmy. 2. Požadavky na materiály pro konstrukce podle různých hledisek. 3. Základní vlastnosti betonu, výhody a nevýhody pro konkrétní použití. 4. Složky betonu, výroba, ukládání, zkoušení. 5. Základní vlastnosti keramiky, výhody a nevýhody pro konkrétní použití. 6. Suroviny pro výrobu keramiky, výroba, zkoušení. 7. Základní vlastnosti plastů, dřeva a kovů, výhody a nevýhody pro konkrétní použití. 8. Metody zkoušení plastů, dřeva a kovů. 9. Metody ověřování trvanlivosti stavebních materiálů. 10. Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti materiálů. 11. Hodnocení materiálů zabudovaných v konstrukcích – diagnostika staveb.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zkoušení základních fyzikálně-mechanických vlastností cementu. 2. Aplikace spékaného kameniva do matrice malt odolných vůči vyšším teplotám. 3. Vliv lehčiv na vlastnosti keramických hmot. 4. Vliv druhu a množství vláknové výztuže při teplotním namáhání na základní vlastnosti cementových kompozitů. 5. Zkoušení vlastností vypálených keramických střepů. 6. Zkoušení vlastností správkových hmot. 7. Návrh betonů se specifickými vlastnostmi. 8. Zkoušení vlastností kompozitních materiálů s vláknovou výztuží. 9. Exkurze do závodu zabývající se výrobou stavebních hmot nebo dílců. 10. Teoretické cvičení na téma trvanlivost stavebních materiálů. 11. Zápočtový test, udělení zápočtu.