Detail předmětu

Lehké stavební látky

Akademický rok 2023/24

BJA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / M zimní semestr 4. ročník

Seznámení se všemi vyráběnými lehkými stavebními hmotami, jejich výrobou, vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. V teorii vzniku Lehké stavební látky je zařazeno rozdělení lehkých stavebních látek a základní obecné vlastnosti lehkých stavebních látek apod.
Do druhé části - technologie lehkých kameniv patří nauka o přírodních pórovitých kamenivech a betonech z nich vyráběných, dále průmyslové odpady neupravované (např. škvára, elektrárenský popílek, apod.), potom průmyslové odpady upravované na pórovité kamenivo (struska, popílkový agloporit atd.) a nakonec uměle vyráběná pórovitá kameniva a jejich rozdělení (keramzit, expandit, perlit, vermikulit apod.). Rovněž sem patří i lehké organické výplně (piliny, hobliny, lehké výplně z plastů)i minerální vlákna.
Třetí část tvoří technologie pórovitých betonů - pórobetonů a to od rozdělení pórobetonů, druhy surovin, zpracování, vytváření, autoklávování apod. až po jednotlivé výrobky a jejich použití ve stavebních konstrukcích.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se všemi vyráběnými lehkými stavebními hmotami, jejich výrobou, vlastnostmi a použitím ve stavebním díle, osvojení poznatků o přírodních pórovitých kamenivech a betonech z nich vyráběných, získání poznatků o využítí průmyslových odpadů(např. škvára, elektrárenský popílek, apod.), podrobné obeznámení s technologií výroby pórobetonů.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o všech vyráběných lehkých stavebních hmotách, jejich výrobě, vlastnostech a použití ve stavebním díle, o přírodních pórovitých kamenivech a betonech z nich vyráběných, o využítí průmyslových odpadů (např. škvára, elektrárenský popílek, apod.) a o technologii výroby pórobetonů.

Osnova

1. Úvod, rozdělení lehkých stavebních látek.
2. Základní obecné vlastnosti lehkých stavebních látek apod.
3. Sorpční vlastnosti LSL.
4. Objemové změny LSL, trvanlivost LSL.
5. Výztuž v LSL.
6. Přírodní pórovitá kameniva a betony z nich vyráběných.
7. Další průmyslové odpady neupravované (např. škvára, elektrárenský popílek, apod.).
8. Průmyslové odpady upravované na pórovité kamenivo (struska, popílkový agloporit atd.).
9. Uměle vyráběná pórovitá kameniva (keramzit, expandit, perlit, vermikulit apod.).
10. Lehké organické výplně (piliny, hobliny, lehké výplně z plastů)i minerální vlákna.
11. Rozdělení pórobetonů. Jednotlivé technologie výroby pórobetonu.
12. Druhy vstupních surovin, požadavky a jejich zpracování.
13. Vytváření, autoklávování apod. Jednotlivé druhy výrobků, vlastnosti, skladování, použití jednotlivých výrobků ve stavebních konstrukcích.

Prerekvizity

Teoretické a technologické poklady výroby anorganických stavebních pojiv,chemie a technologie sádrařství, vápenictví a cementářství, základní znalosti nutné pro návrh složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu, základní znalosti vlastností vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení, obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, vlastnosti vypáleného střepu.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, rozdělení lehkých stavebních látek. 2. Základní obecné vlastnosti lehkých stavebních látek apod. 3. Sorpční vlastnosti LSL. 4. Objemové změny LSL, trvanlivost LSL. 5. Výztuž v LSL. 6. Přírodní pórovitá kameniva a betony z nich vyráběných. 7. Další průmyslové odpady neupravované (např. škvára, elektrárenský popílek, apod.). 8. Průmyslové odpady upravované na pórovité kamenivo (struska, popílkový agloporit atd.). 9. Uměle vyráběná pórovitá kameniva (keramzit, expandit, perlit, vermikulit apod.). 10. Lehké organické výplně (piliny, hobliny, lehké výplně z plastů)i minerální vlákna. 11. Rozdělení pórobetonů. Jednotlivé technologie výroby pórobetonu. 12. Druhy vstupních surovin, požadavky a jejich zpracování. 13. Vytváření, autoklávování apod. Jednotlivé druhy výrobků, vlastnosti, skladování, použití jednotlivých výrobků ve stavebních konstrukcích.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce, seznámení s laboratorním řádem. 2. Příprava a zkoušení vlastností perlitobetonu, keramzitobetonu. 3. Stanovení vlastností různých druhů lehkého kameniva. 4. Příprava a zkoušení vlastností polystyren betonů. 5. Stanovení vlastností materiálů pro výrobu pórobetonu. 6. Příprava neautoklávovaného porobetonu. 7. Příprava autoklávovaného porobetonu. 8. Příprava pěnobetonu. 9. Příprava a zkoušení vlastností pilinobetonu. 10. Výroba keramzitu. 11. Exkurze do výrobny pórobetonu. 12. Zápočtový test. 13. Kontrola protokolů, Udělování zápočtu.