Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2024/25

Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

Specializace

Všeobecný

Zkratka: VS

Program: Stavební inženýrství

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA001 Matematika 1 2 3 7 zá,zk
BBA001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BFA001 Geologie 2 2 5 zá,zk
BHA001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BUA001 Informatika 3 3
BVA001 Ekonomie 2 1 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BAA013 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BCA001 Stavební chemie 2 2 5 zá,zk
BDA001 Základy stavební mechaniky 2 3 5 zá,zk
BIA001 Stavební látky 2 2 5 zá,zk
BVA002 Základy podnikové ekonomiky 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA003 Matematika 3 2 2 5 zá,zk
BDA002 Pružnost a pevnost 2 2 5 zá,zk
BEA001 Geodézie 2 2 3 zá,zk
BIA002 Zkušebnictví a technologie 2 2 5 zá,zk
BOA001 Konstrukce a dopravní stavby 2 2 5 zá,zk
BSA001 Vodohospodářské stavby 2 2 5 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BDA003 Statika 1 2 2 4 zá,zk
BEA002 Výuka v terénu z geodézie 40 2
BFA002 Mechanika zemin 2 2 5 zá,zk
BLA001 Prvky betonových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BOA002 Prvky kovových konstrukcí 2 2 5 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHB003 Pozemní stavitelství 2 (E) 2 1 4 zá,zk
BHB004 Pozemní stavitelství 2 (S) 2 2 4 zá,zk
BJB003 Těžba a úpravnictví surovin (M) 2 1 4 zá,zk
BRB001 Hydraulika a hydrologie (K),(V) 2 1 4 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BCB002 Chemie a technologie vody (V) 2 2 4 zá,zk
BHB005 Tepelná technika budov (S) 1 2 4 zá,zk
BIB003 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) 2 1 4 zá,zk
BJB001 Maltoviny 1 – teoretické podklady struktury silikátů (M) 3 4 zá,zk
BVB003 Pracovní inženýrství (E) 2 1 4 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHB002 Počítačová grafika (S) 2 3 kl
BJB002 Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M) 3 3 kl
BRB002 Hydroinformatika 1 (V) 2 3 kl
BUB002 Systémy CAD (K) 1 2 3 kl
BWB001 Technologie stavebních prací 1 (E) 2 1 3 kl

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty