Detail předmětu

Stavební látky

Akademický rok 2023/24

BIA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

BPC-SI / VS letní semestr 1. ročník

BPC-MI letní semestr 1. ročník

BKC-SI letní semestr 1. ročník

BPA-SI letní semestr 1. ročník

Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.
Metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody. Základní přetvárné vlastnosti stavebních látek a jejich sledování.
Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, makromolekulární látky, živice, izolace, kompozity.
Praktické laboratorní zkoušky vlastností vybraných stavebních látek s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o uvedených zkouškách.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámení a praktické procvičení základních vlastností vybraných stavebních látek, schopnost provádět základní zkoušky různých druhů staviv.

Znalosti

Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.

Osnova

1. Úvod, správná laboratorní praxe.
2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot.
3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot.
4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene.
5. Pojiva a malty I.
6. Pojiva a malty II.
7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I.
8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II.
9. Keramika, keramické výrobky a sklo.
10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce.
11. Ocel, kovy a neželezné kovy.
12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky.
13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, správná laboratorní praxe. 2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot. 3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot. 4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene. 5. Pojiva a malty I. 6. Pojiva a malty II. 7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I. 8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II. 9. Keramika, keramické výrobky a sklo. 10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce. 11. Ocel, kovy a neželezné kovy. 12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky. 13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály.

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, správná laboratorní praxe. 2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot. 3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot. 4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene. 5. Pojiva a malty I. 6. Pojiva a malty II. 7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I. 8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II. 9. Keramika, keramické výrobky a sklo. 10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce. 11. Ocel, kovy a neželezné kovy. 12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky. 13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály.

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, správná laboratorní praxe. 2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot. 3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot. 4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene. 5. Pojiva a malty I. 6. Pojiva a malty II. 7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I. 8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II. 9. Keramika, keramické výrobky a sklo. 10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce. 11. Ocel, kovy a neželezné kovy. 12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky. 13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály.

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, správná laboratorní praxe. 2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot. 3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot. 4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene. 5. Pojiva a malty I. 6. Pojiva a malty II. 7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I. 8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II. 9. Keramika, keramické výrobky a sklo. 10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce. 11. Ocel, kovy a neželezné kovy. 12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky. 13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení. 2. Fyzikální vlastnosti kameniv. 3. Geometrické a fyzikálně mechanické vlastnosti kameniv. 4. Vlastnosti čerstvých pojiv. 5. Vlastnosti čerstvých malt. 6. Vlastnosti zatvrdlých malt a pojiv. 7. Fyzikální vlastnosti betonu a kamene. 8. Fyzikálně mechanické vlastnosti kamene a betonu. 9. Vlastnosti keramiky a cihlářských výrobků. 10. Vlastnosti dřeva. 11. Vlastnosti oceli a dalších kovů. 12. Vlastnosti polymerů. 13. Závěrečné shrnutí, zápočet.