Detail předmětu

Chemie a technologie vody (V)

Akademický rok 2022/23

BCB002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI letní semestr 1. ročník

Chemické a fyzikální vlastnosti přírodních vod a městských odpadních vod.
Významné chemické a biochemické procesy probíhající ve vodním prostředí, zákonitosti růstu mikroorganismů a jejich základní životní podmínky, rozdělení mikroorganismů podle způsobu získání energie a zdroje uhlíku.
Tachnologie úpravy pitné vody, koagulace, filtrace, desinfekce, odstranění agresivního oxidu uhličitého, odstranění železa a manganu, adsorpce.
Úprava technologických vod, dstranění vápníku a hořčíku, použití měničů iontů.
Mechanické a biologické způsoby čištění městských odpadních vod, aerobní metody, aktivace, biofilmové reaktory, přírodní způsoby čištění odpadních vod, odstranění nutrientů z vod použitím biologických a chemických metod.
Produkce čistírenského kalu, jeho úprava a stabilizace, zejména anaerobním procesem, a jeho další zpracování.

Garant předmětu

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Cíl

základy hydrochemie, chemická resp. biochemická podstata vodárenských techonologií, procesy čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu - základy hydrochemie, podstatu vodárenských techonologií a procesů čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů.

Osnova

1. Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod.
2. Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha.
3. Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vod.
4. Čiření.
5. Filtrace, adsorpce.
6. Hygienické zabezpečení vody.
7. Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy.
8. Životní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů.
9. Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod.
10. Aktivace, aerace.
11. Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod.
12. Biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod. Anaerobní procesy, zpracování kalu.

Prerekvizity

Anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, logaritmy, základy diferenciálního a integrálního počtu.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255375

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod.
2. Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha.
3. Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vod.
4. Čiření.
5. Filtrace, adsorpce.
6. Hygienické zabezpečení vody.
7. Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy.
8. Životní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů.
9. Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod.
10. Aktivace, aerace.
11. Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod.
12. Biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod. Anaerobní procesy, zpracování kalu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty.
2. Silné kyseliny a zásady, neutralizace.
3. Slabé kyseliny a zásady, mechanické odkyselování vod.
4. Odkyselování vápencem a dolomitem, uhličitanová rovnováha.
5. Odželezování vody.
6. Odmanganování vody.
7. Stanovení koncentrace organických látek ve vodách.
8. Koagulace železitou solí.
9. Změkčování vody chemickými způsoby.
10. Změkčování vody ionexy.
11. Oxygenační kapacita, zápočtový test.
12. Chemický rozbor neznámého vzorku vody, zápočet.