Detail předmětu

Ekonomie

BVA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinný zimní semestr 1. ročník 3 kredity

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 1. ročník 3 kredity

Bc. prez. program BPA-SI povinný zimní semestr 1. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program BKC-SI povinný zimní semestr 1. ročník 3 kredity

Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy, trh peněz, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz. Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly. Hospodářská politika státu, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů.

Garant předmětu

prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti týkající se fungování mikroekonomických a makroekonomických vztahů a vazeb mezi nimi. Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- porozumět fungování ekonomického systému a jeho nástrojů;
- vysvětlit makroekonomické ukazatele jako hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, platební bilance;
- vysvětlit vztahy mezi mikroekonomickými subjekty (domácnost, podnik, stát, zahraničí);
- vysvětlit chování spotřebitele a firmy na trhu výrobků a služeb a trhu výrobních faktorů.

Prerekvizity

Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Korekvizity

Předmět je zařazen v prvním ročníku studia, souběžné znalosti nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování zadaných příkladů. Zkouška sestává z písemného testu, písemných odpovědí na otázky a z ústní zkoušky. Pro absolvování ústní zkoušky musí student získat z písemné části zkoušky minimálně 50 bodů ze 100.

Cíl

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky.
2. Základní elementy trhu.
3. Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, hrubý domácí produkt.
4. Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly.
5. Inflace.
6. Finanční trhy, trh peněz.
7. Finanční trhy, trh kapitálu.
8. Finanční trhy, mezinárodní trh peněz.
9. Hospodářská politika, její cíle a nástroje.
10. Mezinárodní obchod, vnější obchodní a měnová politika.
11. Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele.
12. Trh výrobků a služeb, teorie firmy.
13. Trh výrobních faktorů.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Úvod do ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky.
3.–4. Základní elementy trhu.
5.–6. Makroekonomické výstupy.
7.–8. Finanční trhy, trh peněz.
9.–10. Finanční trhy, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz.
11.–12. Trh výrobků a služeb – teorie firmy.
13. Trh výrobků a služeb – teorie spotřebitele.