Detail předmětu

Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

Akademický rok 2023/24

BIB003 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / VS letní semestr 2. ročník

Úloha diagnostiky konstrukcí při provádění stavebně-technických průzkumů v rámci údržby, opravy a rekonstrukce staveb.
Obecná metodika diagnostických postupů, vývojový diagram průzkumu stavby.
Aplikace destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod při průzkumech, upřesněné nedestruktivní zkoušky, hodnocení výsledků statistickými metodami.
Užití celého spektra metod nedestruktivního zkoušení na reálné či virtuální konstrukci (kontrola železobetonových a předpjatých konstrukcí, kombinace radarové a elektromagnetické metody při lokalizaci výztuže v konstrukcích).
Diagnostika vad a poruch staveb.
Sledování deformací a trhlin konstrukcí, degradace materiálu.
Metody dlouhodobého sledování staveb.
Seminární práce zaměřená na návrh podrobného postupu stavebně-technického průzkumu konstrukce.
Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Hodnocení existujících konstrukcí.
2. Přehled moderních diagnostických metod.
3. Hodnocení vlastností betonu v konstrukcích.
4.–5. Nedestruktivní a destruktivní metody zkoušení betonu v konstrukcích.
6.–7. Metody pro lokalizaci výztuže - elektromagnetické, radiační, radarové.
8.–9. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí, monitorování konstrukcí.
10.–11. Diagnostika dřevěných a ocelových konstrukcí.
12. Exkurze – ukázka diagnostiky.

Prerekvizity

Goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Hodnocení existujících konstrukcí. 2. Přehled moderních diagnostických metod. 3. Hodnocení vlastností betonu v konstrukcích. 4.–5. Nedestruktivní a destruktivní metody zkoušení betonu v konstrukcích. 6.–7. Metody pro lokalizaci výztuže - elektromagnetické, radiační, radarové. 8.–9. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí, monitorování konstrukcí. 10.–11. Diagnostika dřevěných a ocelových konstrukcí. 12. Exkurze – ukázka diagnostiky.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Zadání seminární práce, návrh diagnostiky železobetonové konstrukce. 3.–4. Nedestruktivní zkoušení betonu – rovnoměrnost, indikátory výztuže. 5.–6. Zkoušení jádrových vývrtů, charakteristická pevnost betonu v tlaku. 7.–8. Lokalizace výztuže – radar (GPR), elektromagnetický indikátor, radiační metody. 9.–10. Zkoušení cihelného zdiva. 11.–12. Prezentace seminárních prací, zápočet.