Detail předmětu

Výuka v terénu z geodézie

BEA002 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Bc. prez. program BPA-SI povinný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program BKC-SI povinný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Shromáždění dostupných geodetických podkladů (map, informací o vlastnických vztazích, dat z geografických informačních systémů atd.) pro zadanou reálnou lokalitu jako příprava projektování stavby. Zohlednění geodetických podkladů při projekční činnosti. Základní měřické postupy získání dat. Zpracování naměřených dat, vytvoření finální dokumentace.

Garant předmětu

Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Seznámení s přípravnými geodetickými pracemi pro projektování staveb. Získání praktických znalostí základních úloh stavební geodézie.

Prerekvizity

Základy geodézie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka v terénu je zaměřena na rozvoj praktických dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, odevzdání a akceptování elaborátu.

Cíl

Praktické cvičení v terény z geodézie a mapování

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Teren

5 dnů, povinné

Osnova terénního cvičení

1. Úvodní informace.
2. Shromáždění dostupných geodetických podkladů pro zadanou reálnou lokalitu.
3. Základní měřické postupy získání polohopisných a výškopisných dat.
4. Číselné a grafické zpracování naměřených dat.
5. Vytvoření finální dokumentace.